bg

Kancelaria Adwokacka „Bartosiak & Wspólnicy” – adwokat Warszawa Śródmieście

Kancelaria Adwokacka „Bartosiak & Wspólnicy” sp.k. z siedzibą w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej w konkretnych dziedzinach prawa, zgodnie ze specjalizacją Wspólników i zespołu adwokatów.

Powyższe gwarantuje, że każdy klient uzyska profesjonalną pomoc przez specjalistę (adwoka-ta) w zakresie odpowiedniej dziedziny prawa (np. rozwód, „rozwód kościelny”, areszt, zamó-wienia publiczne, sprawy karne).

Kancelaria Prawna „Bartosiak & Wspólnicy” sp.k. ma swoją siedzibę na terenie m.st. War-szawa (Aleja Solidarności 119/125 lokal 97 – skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II).

Poniżej znajduje się zakres spraw, które prowadzi Kancelaria Adwokacka „Bartosiak & Wspólnicy” sp.k. (rozwody, „rozwód kościelny”, areszt, zamówienia publiczne, sprawy karne) oraz wykaz specjalizacji wspólników i adwokatów współpracujących (zobacz zakładkę KANCELARIA).

Profesjonalni adwokaci w Warszawie – oferta

Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc prawną, którą świadczymy zarówno osobom fizycznym, jak również podmiotom gospodarczym uczestniczącym w obrocie gospodarczym. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, zaangażowanie naszych adwokatów oraz wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług.

W ramach obsługi prawnej Kancelaria Prawna „Bartosiak & Wspólnicy”:

  • udziela porad prawnych i konsultacji,
  • sporządza opinie prawne,
  • opracowuje i weryfikuje umowy, regulaminy, pisma, itp.,
  • reprezentuje klientów przed wszystkimi urzędami oraz sądami.

Działając tak, jak profesjonalne kancelarie prawne, w swojej pracy kierujemy się zasadami etyki zawodowej. Każdy nasz adwokat zawsze na wstępie jasno określa warunki współpracy, na bieżąco informując klientów o postępach w sprawie i zachowując pełną dyskrecję.

Poniżej znajduje się zakres spraw, które prowadzi „Bartosiak & Wspólnicy” sp.k. (rozwody, „rozwód kościelny”, areszt, zamówienia publiczne, sprawy karne) oraz wykaz specjalizacji wspólników i adwokatów współpracujących (zobacz zakładkę KANCELARIA).

Adwokaci udzielają pomocy prawnej również w językach: angielskim, francuskim i włoskim.

Zachęcam do złożenia zapytania, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, od-nośnie przewidywanego wynagrodzenia, które pobierze dany adwokat za udzielenie profesjo-nalnej pomocy prawnej.

Adwokaci udzielają pomocy prawnej również w językach: angielskim, francuskim i włoskim.

Zachęcamy do złożenia zapytania, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, odnośnie przewidywanego wynagrodzenia, które pobierze dany adwokat za udzielenie profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria prawnicza „Bartosiak & Wspólnicy” specjalizuje się w sprawach karnych, sprawach cywilnych, a także sprawach administracyjnych i zagadnieniach spółek.

z3

o zapłatę, o odszkodowanie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, podział majątku

l1

rozwód, alimenty, władza rodzicielska, kontakty, ubezwłasnowolnienie

1

obsługa pracodawców, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

adm

odwołania od decyzji organów I instancji, skargi do WSA i NSA

2

obsługa prawna firm, kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy

Aktualności

Zdarza się, że spadkodawca wskazuje w testamencie jako swojego spadkobiercę osobę spoza grona najbliższej rodziny np. osobę, która się nią opiekowała przed śmiercią....