401
page-template-default,page,page-id-401,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Porady i usługi prawne – cennik – prawnik Warszawa

Koszt porady prawnej, świadczonej przez adwokata z Kancelarii „Bartosiak & Wspólnicy” z miasta Warszawa, wynosi od 100 do 200 zł (cena zawiera 23 % podatek VAT), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

Opłaty za czynności adwokackie, jakie świadczy prawnik, zostały uregulowane głównie na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Rozporządzenie określa opłaty za czynności adwokackie przed sądami, a także stawki minimalne opłat za czynności adwokackie.

Przykładowe stawki minimalne – sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

  • przysposobienie 180 zł,
  • rozwód i unieważnienie małżeństwa 360 zł,
  • ubezwłasnowolnienie – 240 zł,
  • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 240 zł.

Przykładowe stawki minimalne – sprawy cywilne, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych:

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • do 500 zł – 60 zł;
  • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
  • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;

Adwokat – cennik

Koszt prowadzenia całej sprawy przez adwokata z Kancelarii „Bartosiak & Wspólnicy” z siedzibą na terenie miasta Warszawa, jest uzależniony przede wszystkim od dziedziny prawa, z którą jest związana, stopnia jej skomplikowania, a także przewidywanego czasu jej trwania.

Ze względu na zróżnicowany charakter spraw i zakres udzielanej pomocy prawnej (sporządzenie pisma – np. 100,00 zł plus 23% VAT, reprezentowanie przed sądem – przy nieskomplikowanej sprawie może to być np. 500,00 plus 23% VAT, etc.) koszt ten jest określany w odniesieniu do konkretnej sprawy i waha się od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych.

Powyższe koszty zostają każdorazowo uzgodnione z klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy.

Porady prawne – indywidualny cennik

W przypadku udzielania porad prawnych klientom z Warszawy, należne honorarium ustalamy indywidualnie. Przybliżoną cenę lub wysokość honorarium prawnik może określić jeszcze przed spotkaniem, jednak by podać ostateczny koszt konieczne jest zapoznanie się z dokumentami sprawy.

Klienci, których interesują porady prawne, mogą też zwięźle opisać sprawę i przesłać opis drogą elektroniczną.

Zachęcamy do złożenia zapytania, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, odnośnie przewidywanego wynagrodzenia.

W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza obszarem m. st. Warszawa należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów delegacji.

Warto wskazać także, iż w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy sądowej istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenia adwokata).