802
page-template-default,page,page-id-802,page-child,parent-pageid-653,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Odszkodowania z tytułu błędów lekarskich

Błąd lekarski podczas operacji chirurgicznej

Pacjenci, którzy borykają się z problemami zdrowotnymi, powstałymi w wyniku nieprawidłowości w leczeniu, mogą starać się o należną im rekompensatę. Jeżeli popełniono błąd medyczny, uprawniony lub jego bliscy (w przypadku śmierci pacjenta) mogą dochodzić odszkodowań przed towarzystwami ubezpieczeń, sądami powszechnym lub Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W Warszawie oraz jej okolicach tego typu przypadkami również zajmuje się nasza kancelaria adwokacka. Naszym celem jest za każdym razem uzyskanie dla osoby poszkodowanej satysfakcjonującego ją świadczenia za poniesione straty.

Mogą to być takie błędy jak np.:

  • nieprawidłowe rozpoznanie choroby,
  • niezdiagnozowanie choroby,
  • usunięcie, amputacja, zabieg na niewłaściwym narządzie,
  • błędy okołoporodowe,
  • zakażenia szpitalne – np. WZW, gronkowcem złocistym, HCV,
  • pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta – np. tamponów, narzędzi i materiałów chirurgicznych,
  • niewłaściwa opieka medyczna, której skutkiem jest znaczny uszczerbek na zdrowiu – np. odleżyny.

Wsparcie merytoryczne lekarzy-specjalistów

Aby wnieść sprawę o jakiegokolwiek odszkodowania za błąd medyczny, musi istnieć możliwość ich udowodnienia. Do tego konieczna jest fachowa dokumentacja z opisem nieprawidłowej diagnozy, opinia o źle wykonanej operacji itd. W procesach o odszkodowania z tytułu błędów lekarskich niezbędna jest wiedza medyczna i prawnicza. Nasza kancelaria w Warszawie współpracuje z wieloma lekarzami, którzy specjalizują się m.in. w takich dziedzinach jak chirurgia, ortopedia, neurologia itd. Ich merytoryczne wsparcie jest bardzo pomocne w procesie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

Osoby poszkodowane poza zadośćuczynieniem za doznany ból, cierpienie i krzywdę mogą również starać się o rentę, jeśli na skutek błędu lekarskiego utraciły częściowo lub całkowicie zdolność do pracy.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach: