624
page-template-default,page,page-id-624,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Sprawy karne skarbowe

Prawo karne skarbowe jest wyspecjalizowaną dziedziną prawa karnego, znajdującą się na pograniczu prawa karnego, administracyjnego, o finansach publicznych oraz cywilnych. Jest to zespół norm o charakterze materialno prawnym, procesowym i wykonawczym, które określają, jakie zachowania godzące lub zagrażające dochodom lub interesom finansowym Skarbu Państwa bądź innych podmiotów publicznoprawnych są zabronione pod groźbą kary.

W obszarze prawa karno-skarbowego wyodrębnia się trzy działy:

 • materialne prawo karne skarbowe,
 • procesowe prawo karne skarbowe,
 • wykonawcze prawo karne skarbowe.

Jednym z głównych obszarów praktyki Naszej Kancelarii zlokalizowanej na terenie miasta Warszawa, stanowią sprawy karne skarbowe. Dzięki specjalizacji w tym zakresie oraz wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw z prawa karnego skarbowego, każdy zatrudniony przez nas specjalista jest w stanie zaoferować niezbędną pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Specjaliści z Kancelarii „Bartosiak & Wspólnicy” zajmują się sprawami karnymi dotyczącymi m.in.:

 • obrotu nierzetelnymi fakturami bądź dokumentami celnymi,
 • uchylania się od obowiązku podatkowego,
 • oszustw podatkowych,
 • usunięcia towaru spod dozoru celnego,
 • zaniedbań informacji podatkowej.

Nasi mocodawcy mogą liczyć na fachową pomoc na każdym etapie postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości, takimi jak Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Granicna, sądy pierwszej i drugiej instancji, Sąd Najwyższy oraz organy kontroli skarbowej.

Specjalista prawa karnego skarbowego

Prawo karne skarbowe reguluje sposób ponoszenia odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks karny skarbowy, zagrożony karą grzywny, jeśli wartość uszczuplonej lub narażonej należności Skarbu Państwa nie przekroczy pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia w dacie popełnienia czynu. Natomiast przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks karny skarbowy, zagrożony karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Należy dodatkowo zaznaczyć, że nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

Kancelaria adwokacka „Bartosiak & Wspólnicy” z siedzibą na terenie miasta Warszawa, świadczy kompleksową pomoc prawną osobom podejrzanym oraz oskarżonym o popełnienie przestępstw skarbowych.

Wśród usług z zakresu prawa karnego skarbowego, oferowanych przez Naszą Kancelarię znajdują się:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem,
 • powództwa adhezyjne,
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika pokrzywdzonego,
 • dochodzenie roszczeń od sprawcy przestępstwa w ramach postępowania karnego,
 • fachowa pomoc dla osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych,
 • dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa za bezpodstawne oskarżenie bądź skazanie,
 • przygotowywanie środków zaskarżenia: apelacji, kasacji, zażalenia.