451
page-template-default,page,page-id-451,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Sprawy rozwodowe

Prawo cywilne

Rozstanie małżonków (rozwód) należy do sytuacji, które zdarzają się coraz częściej nie tylko w Polsce i mogą przytrafić się w każdym formalnym związku. Silne, często o negatywnym wydźwięku emocje, stres, wpływają na to, że osoby, których dotyczy rozwód, mają problem w poradzeniu sobie nie tylko z zaistniałą sytuacją, ale i niezbędną do zakończenia związku małżeńskiego sądową procedurą. Na sali rozpraw pojawiają się wówczas tematy wkraczające w sferę intymną, o których trudno się mówi. Podczas rozwodów rozstrzygane są, m.in. takie kwestie, jak:

 • wina rozkładu pożycia małżeńskiego,
 • władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem,
 • alimenty na rzecz małoletniego dziecka lub małżonka,
 • podział majątku wspólnego.

Wówczas bardzo przydaje się dobry adwokat, który jako profesjonalny pełnomocnik, nieulegający emocjom, jakie towarzyszą rozwodowi, może zapewnić jego pomyślne zakończenie.


Prawnik/adwokat rozwodowy – pełnomocnik, którego warto mieć

udzielaniu porad prawnych – czasem zwykła porada prawna pozwala rozwiązać problem klienta.

sporządzaniu projektów pism i umów (pozew o rozwód) – bardzo często profesjonalnie sporządzone pismo lub umowa pozwala pomyślnie zakończyć sprawę lub uchronić przed przyszłymi problemami.

reprezentowanie klienta przed sądem – profesjonalny pełnomocnik (adwokat) bywa niezastąpiony w postępowaniu sądowym.

W przypadku spraw rozwodowych posiadanie profesjonalnego pełnomocnika nie jest konieczne. Biorąc jednak pod uwagę zawiłość pewnych kwestii, brak znajomości przepisów prawa rodzinnego, poczucie niepewności i przeżywany stres, są to okoliczności, w których warto skorzystać z pomocy prawnika rozwodowego z naszej kancelarii w Warszawie może okazać się właściwym rozwiązaniem. Sprawy rozwodowe to specjalizacja adwokata Mariusza Bartosiaka i adwokata Piotra Chmielewskiego.

Jeśli chodzi rozwód, to prowadzona przez nas kancelaria udziela pomoc prawną w różnym zakresie:

 

 • porady prawne – czasami już na tym etapie można rozwiązać tę kwestię,
 • sporządzanie projektów pism i pozwów o rozwód – dzięki profesjonalnie przygotowanemu dokumentowi można pomyślnie zakończyć sprawę lub uchronić klienta przed konsekwencjami prawnymi,
 • profesjonalna reprezentacja klienta przed sądem – dobry adwokat, który zostaje pełnomocnikiem małżonka, będzie czuwał nad wszystkimi kwestiami prawnymi podczas postępowania sądowego, a jego wiedza i doświadczenie mogą okazać się bardzo przydatne.

 

Rozwody w Warszawie – gdzie składa się pozew?

Rozpoznawanie spraw rozwodowych to domena Sądów Okręgowych. Zajmują się nimi zazwyczaj wydziały: cywilny lub rodzinny. W przypadku Sądu Okręgowego w Warszawie (dla dzielnicy Śródmieście), rozwody odbywają się w I Wydziale Cywilnym.

Gdzie składa się stosowny pozew? Wybiera się ten Sąd Okręgowy, w którego okręgu:

 • znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania małżonków,
 • przynajmniej jedno z małżonków posiada jeszcze miejsce zamieszkania bądź zwykłego pobytu.

 

W przypadku, gdy małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania lub żadne z nich już nie mieszka we wspomnianym powyżej okręgu, wówczas pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli i tak nie udaje się ustalić sądu właściwego, to sprawę rozwodową wnosi się do sądu miejsca zamieszkania powoda.

Wysokość wynagrodzenia prawnika – znaleźć można w zakładce CENNIK.
Dane kontaktowe – znajdują się w zakładce KONTAKT (numery telefonów, adres, mapa dojazdu etc).
Dane adwokata – dostępne są w zakładce KANCELARIA.

Rozwód w Warszawie – przydatne informacje

Aby doszło do sprawy rozwodowej, muszą zaistnieć pewne przesłanki. Nastąpić powinien trwały i zupełny rozkład wspólnego pożycia stron, czyli całkowity zanik więzi emocjonalnej, seksualnej i gospodarczej.

Do wniesienia sprawy rozwodowej niezbędne są takie dokumenty, jak:

 • oryginał odpisu aktu małżeństwa,
 • oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka (jeżeli strony je mają),
 • ewentualne umowy majątkowe małżeńskie.

 

Oprócz tego wymagana jest opłata sądowa w wysokości 600,00 zł, która jest niezbędna do tego, aby sąd rozpatrzył sprawę. Można ją uregulować przelewem na konto właściwego sądu lub zakupić w znakach sądowych w kasie sądu. Możliwe jest też staranie się o zwolnienie z kosztów sądowych. Składa się wówczas specjalny wniosek wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym. Formularz dostępny jest w sądzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W pozwie powinno znaleźć się żądanie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód. Gdy dodatkowo małżonkowie mają jeszcze wspólne małoletnie dzieci, wówczas w tym piśmie musi zostać uwzględnione żądanie dotyczące władzy rodzicielskiej, jej zakresu, kontaktów z dzieckiem, kosztów utrzymania i wychowania. Podczas rozpraw rozwodowych sąd jednocześnie rozstrzyga także o podziale władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem małżonków i kontaktach z dzieckiem. Decyduje także, w jakiej wysokości każdy z rozwiedzionych małżonków powinien partycypować w kosztach utrzymania i wychowania dziecka.

W piśmie w sprawie rozwodu, które przygotować może adwokat z naszej kancelarii w Warszawie, warto zawrzeć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Oznacza to, że sąd na czas trwania procesu ureguluje kwestię kontaktów z dzieckiem lub zadecyduje, w jakiej wysokości drugi małżonek będzie partycypować w kosztach jego utrzymania i wychowania.

W sprawach rozwodowych formalne rozstanie małżonków może zostać orzeczone:

 • z wyłącznej z winy jednego z nich,
 • na podstawie obustronnej winy,
 • bez orzekania o winie małżonków – na zgodny wniosek stron.

Rolą dobrego prawnika – pełnomocnika, jest pomoc klientowi w zakresie pozyskania dowodów w sprawie. Mogą nimi być, m.in.:

 • zeznania świadków,
 • wykazy połączeń telefonicznych,
 • wiadomości e-mail,
 • sms-y (wiadomości tekstowe),
 • zeznania stron procesu etc.

 

Dla sądu nie ma znaczenia ich ilość. Może uznać bowiem, że każdy dowód jest wystarczający do dokonania rozstrzygnięcia.

Jeżeli stronie lub stronom zależy na „rozwodzie kościelnym”, który jest postępowaniem zmierzającym do stwierdzenia nieważności małżeństwa, ze względu na specyfikę prawa kanonicznego oraz samego postępowania, pomoc dobrego adwokata jest wręcz nieodzowna.

Rozwód dwojga małżonków przedstawiony w formie drewnianych pionków w ślubnym stroju

Adwokat i prawnik rozwodowy w Warszawie

Udzielana przez Naszą Kancelarię pomoc prawna odnośnie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa w zakresie prawa kanonicznego („rozwód kościelny”) polega na:

udzielaniu porad prawnych – czasem zwykła porada prawna pozwala rozwiązać problem klienta.

sporządzaniu projektów pism (skarga powodowa, rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej, odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, apelacja do II Instancji, apelacja do Roty Rzymskiej, etc.) – bardzo często profesjonalnie sporządzone pismo pozwala zapewnić osiągnięcie zamierzonego celu.

reprezentowanie klienta przed Sądem Kościelnym – profesjonalny pełnomocnik bywa niezastąpiony w postępowaniu sądowym

W sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w zakresie prawa kanonicznego specjalizuje się: adwokat Grzegorz Cieslik.

Zobacz również wpisy w kategorii Rozwody

Zdrada małżeńska - odbicie mężczyzny całującego kochankę w oku żony

Czy zdrada wpływa na podział majątku?Czy i w jaki sposób zdrada wpływa na podział majątku podczas sprawy rozwodowej? Nasi specjaliści przeanalizowali najczęstsze przypadki, szczegółowo omówili i przygotowali szereg porad prawnych, które pomogą korzystnie rozwiązać związek małżeński.

Podpisanie dokumentów rozwodowych po szybkiej rozprawie

Szybki i korzystny rozwód – jak to zrobić?Kiedy możliwy jest szybki i korzystny rozwód? Dobrzy adwokaci i prawnicy opisują sytuację, w których sprawa rozwodowa może zostać szybko zakończona na naszą korzyść. Zachęcamy do zapoznania się z analizą najczęstszych przypadków.

Jak przygotować się do pierwszej rozprawy o rozwód w sądzie

Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej w sądzie?Czeka Państwa sprawa rozwodowa i zastanawiają się Państwo w jaki sposób przygotować się do takiej rozprawy? Dobrzy prawnicy i adwokaci rozwodowi przygotowali szereg przydanych porad dotyczących przygotowania i zachowania podczas rozprawy sądowej dotyczącej rozwodu.

Podział władzy rodzicielskiej podczas sprawy rozwodowej

Jak wygląda przebieg rozprawy w sprawach o określenie władzy rodzicielskiej?Zanim odbędzie się pierwsza rozprawa dotycząca określenia władzy rodzicielskiej, warto zorientować się jaki przebieg mają tego typu sprawy. Nasi adwokaci rozwodowi i prawnicy przygotowali poradnik opisujący krok po kroku przebieg spraw o określenie władzy rodzicielskiej.

Podpisanie dokumentów rozwodowych na pierwszej rozprawie sądowej

Jak rozwieść się na pierwszej rozprawie?Czy mozliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie? Tak, ale należy spełnić kilka warunków, by było to możliwe. Zachęcamy do zapoznania z poradami dobrych adwokatów rozwodowych, które pomogą w szybkim orzeczeniu rozwodu już na pierwszej rozprawie sądowej.