805
page-template-default,page,page-id-805,page-child,parent-pageid-653,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Odszkodowania z tytułu wypadków rolniczych

Prowadzenie gospodarstwa rolnego związane jest w pewnym ryzykiem nie tylko w zakresie wielkości osiąganych plonów czy zysków z hodowli. To także codzienna praca, w której rolnik narażony jest na utratę zdrowia czy życia. Zgodnie z przepisami prawa jest on osobą fizyczną, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. Rolnikiem jest także dzierżawca, najemca czy użytkownik gospodarstwa rolnego. Zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Tym ubezpieczeniem objęte są – poza rolnikiem prowadzącym gospodarstwo – inne osoby, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie oraz pracujące wraz z nim.

Poważne uszkodzenia ciała, wypadki śmiertelne

Jedną z propozycji naszej kancelarii z Warszawy jest pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu wypadków rolniczych. Aby się o nie starać, musi zaistnieć szkoda powstała na osobie lub mieniu na skutek czynu niedozwolonego w związku z działalnością rolniczą. W związku z wypadkami, jakie mają miejsce w rolnictwie, często dochodzi do poważnych uszkodzeń ciała, nierzadko kończących się amputacją kończyn oraz wypadków śmiertelnych. Rolnikom należą się więc odszkodowania za takie szkody w rolnictwie jak:

 • śmierć,
 • wszelkie uszkodzenia ciała,
 • wszelki rozstrój zdrowia,
 • utrata mienia,
 • uszkodzenie mienia,
 • zniszczenie mienia,
 • skutek ruchu pojazdów wolnobieżnych, które posiada rolnik i użytkowanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Nasza kancelaria pomaga w uzyskaniu odszkodowań za:

 • koszty związane z leczeniem – zakupem leków, materiałów ortopedycznych, sprzętu medycznego,
 • straty materialne,
 • koszty pogrzebu,
 • koszty wynajmu pojazdu zastępczego,
 • pogorszenie sytuacji życiowej.

Oprócz tego rolnik może ubiegać się o:

 • rentę na zwiększone potrzeby lub rentę wyrównawczą,
 • rentę w związku z mniejszymi widokami na przyszłość,
 • rentę alimentacyjną.

Powierzając sprawę naszej kancelarii, której miejscem działania jest Warszawa oraz jej okolice, każdy rolnik zyskuje profesjonalną opiekę prawną. Mamy już ugruntowaną pozycję na rynku w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowań, a na swoim koncie wiele satysfakcjonujących naszych klientów decyzji.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach: