Obsługa prawna firm

Bieżąca obsługa osób prawnych przez kancelarię prawną niezbędna jest w przypadku dużych podmiotów prowadzących szeroką działalność czy to gospodarczą czy społeczną. Każda bowiem sfera działalności osoby prawnej pociąga za sobą liczne problemy prawne, których jedynie doraźne rozwiązywanie skutkowałoby nie tylko niską efektywnością podjętych działań, ale i znacznie wyższymi kosztami z tym związanymi.

Kancelaria prawna „Bartosiak & Wspólnicy” specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw z miasta Warszawa. Obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego, jak również firmy funkcjonujące na podstawie ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.

Proponujemy Państwu współpracę na jasnych i przejrzystych warunkach, w ramach której nasi adwokaci będą świadczyli stałe bądź doraźne doradztwo w zakresie zagadnień prawa polskiego związanego z prowadzeniem biznesu. Każdy nasz specjalista to osoba, która doskonale orientuje się w obsłudze prawnej różnego rodzaju przedsiębiorstw.

Oferowana przez nas obsługa prawna firm obejmuje między innymi:

  • porady prawne, konsultacje oraz wyjaśnienia w zakresie stosowania prowadzenia bieżącej działalności,
  • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi podmiotami,
  • nadzorowanie prawidłowości wykonania umów,
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych z zakresu działalności przedsiębiorstwa,
  • przygotowywanie dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy,
  • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z bankami, partnerami biznesowymi oraz wieloma innymi podmiotami,
  • reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej oraz organami innych instytucji państwowych.

W sprawach związanych obsługą zgromadzeń osób prawnych specjalizują się: adwokat Mariusz Bartosiak, Adwokat Grzegorz Cieślik, adwokat Kamil Kaliciński.

Obsługa prawna firm na każdym etapie działalności

Kancelaria Adwokacka „Bartosiak & Wspólnicy” z Warszawy realizuje kompleksową obsługę prawną firm i przedsiębiorstw dzięki współpracy doświadczonego zespołu adwokatów, wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym i prawie spółek, a także ekspertów z innych dziedzin związanych z prowadzeniem własnej działalności.

Profil Naszej Kancelarii pozwala nam na bieżąco śledzić problemy, z jakimi stykają się osoby prowadzące działalność gospodarczą i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom w zakresie doradztwa prawnego. Obsługujemy Klientów ze wszystkich branż gospodarki, starając się zrozumieć zarówno prawne, jak również biznesowe potrzeby zgłaszających się do nas osób.

Obsługa prawna przedsiębiorstw, którą proponuje Kancelaria „Bartosiak & Wspólnicy” jest skierowana zarówno do mniejszych, jak i większych firm, na każdym etapie działalności.