376
page-template-default,page,page-id-376,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Sprawy karne

Prawo karne jest dziedziną prawa mającą na celu strzec najbardziej istotnych, z punktu widzenia społeczeństwa, wartości, takich jak: życie, zdrowie, bezpieczeństwo powszechne. Ochrona ta przejawia się w systemie kar przewi-dzianych za określone działania lub zaniechania nazywane potocznie przestępstwami. Choć niejednemu z nas wydaje się bardzo odległa myśl o popełnieniu jakiegokolwiek przestępstwa, to niejednokrotnie zostajemy oskarżeni o jego popełnienie. Niestety, postępowanie karne i związany z nim stres uniemożliwia samodzielną i skuteczną obronę, przez co niezbędna staje się pomoc zawodowego obrońcy – adwokata.

W myśl obowiązującego w RP prawa obrońcą osoby podejrzanej czy oskarżonej w sprawie karnej może być jedynie adwokat posiadający specjalizację obejmującą prawo karne. Jest to podyktowane zapisami z Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. „Prawo o adwokaturze”. Regulacja ta wynika z troski o dobro osoby, na której ciążą zarzuty, aby uzyskała jak najlepszą pomoc w postępowaniu karnym. Stąd też świadczyć ją powinien prawnik, który jest w pełni do tego zadania przygotowany – pod względem wiedzy, jak i doświadczenia.

Kancelaria Adwokacka „Bartosiak & Wspólnicy”, z siedzibą na terenie miasta Warszawa, prowadzi różnorodne sprawy z zakresu prawa karnego. Zespół tworzą wykształceni adwokaci karniści, dla których podstawą pracy jest pasja, wiedza oraz zaangażowanie. Priorytetem naszych działań jest zawsze dobro oraz interes klientów. Dokładamy wszelkich starań, by sprawy karne prowadzone przez naszych adwokatów zawsze były rozwiązywane na korzyść klienta.

Jako profesjonalni adwokaci, prowadzący sprawy karne, zajmujemy się obroną interesów osób oskarżonych, jak i pokrzywdzonych.

W sprawach karnych Nasza Kancelaria stawia sobie za cel, w zależności od zmiennych stanów faktycznych, albo doprowadzenie do uniewinnienia klienta od stawianych mu zarzutów albo do jak największego złagodzenia skut-ków prawno-karnej reakcji Państwa wobec niego.

W zakresie prawa karnego Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą:

 • kompleksową obronę w postępowaniu karnym,
 • wsparcie w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • reprezentowanie praw osób pokrzywdzonych,
 • przygotowywanie i sporządzanie różnych pism procesowych, zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków, opinii prawnych, o wznowienie postępowania karnego, o ułaskawienie itd,
 • udzielanie porad prawnych.

Ponadto zapewniamy klientom obronę w postępowaniu przygotowawczym przed organami prokuratury i policji, a w przypadku postępowania sądowego – przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym.

Prowadzona przez nas Kancelaria podejmuje się przede wszystkim spraw dotyczących, m.in.:

 • tymczasowego aresztowania,
 • wypadków komunikacyjnych,
 • oszustw,
 • kradzieży,
 • rozbojów.

Podczas wszystkich etapów każdy nasz adwokat zapewnia fachowe i merytoryczne wsparcie w zakresu różnych zagadnień prawnych oraz pełną dyskrecję. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że sprawy karne bardzo często łączą się ze stresem oraz brakiem poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w trosce o komfort klienta, dbamy o przyjazną atmosferę współpracy
i najwyższy poziom świadczonych usług.

Kancelaria „Bartosiak & Wspólnicy” służy pomocą prawną przede wszystkim klientom z terenu miasta Warszawa oraz regionu Mazowsza.

Adwokaci – prawo karne

O wyniku postępowania karnego najczęściej decydują wstępne czynności procesowe, w tym pierwsze przesłuchanie. Dlatego też tak ważne jest, by już na samym początku sprawy sięgnąć po pomoc adwokata, nawet jeśli miałaby to być jedynie porada prawna. W ten sposób można skutecznie podnieść szanse na pomyślne rozstrzygnięcie.

Jako zespół doświadczonych w sprawach karnych adwokatów, zlokalizowana w Warszawie Kancelaria Adwokacka „Bartosiak & Wspólnicy” specjalizuje się w świadczeniu natychmiastowej pomocy. W przypadku zatrzymania przez państwowe organy ścigania, prawnicy z naszej kancelarii bezzwłocznie przedsięwezmą konieczne kroki, w tym starania o zwolnienie osoby aresztowanej, nawiązanie natychmiastowego kontaktu z nią, a także przeprowadzenie rozmowy czy uczestnictwo w przesłuchaniu – szczególnie jest ono istotne w kontekście dalszego przebiegu postępowania karnego. Doświadczony w sprawach karnych adwokat dołoży wszelkich starań, by zabezpieczyć interesy zatrzymanego i oskarżonego klienta, doprowadzając do jego uniewinnienia albo do maksymalnego złagodzenia kary.

Każdy nasz adwokat, którego specjaliza-cją jest prawo karne, oferuje pomoc na wszelkich etapach postępowania, od chwili zatrzyma-nia, poprzez etap postępowania przed Sądami I i II instancji. Jesteśmy również w stanie za-pewnić wsparcie na etapie postępowania wykonawczego, obejmującego:

 • ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary po-zbawienia wolności,
 • odroczenie,
 • przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Specjalistyczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie w zawodzie adwokata sprawiają, że jesteśmy w stanie podjąć się prowadzenia nawet najtrudniejszych spraw karnych.

Jeśli szukają Państwo sprawdzonych ad-wokatów specjalizujących się w prawie karnym na terenie miasta Warszawa, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią „Bartosiak & Wspólnicy”.

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej „Bartosiak & Wspólnicy” to specjaliści, mający szerokie doświadczenie w sprawach karnych. W przypadku konieczności – tj. zatrzymania klienta przez policję czy inne służby porządkowe – podejmują natychmiastowe działania, które mają na celu zwolnienie zatrzymanego. Jeśli zaś to jest niemożliwe, to dążą do jak najszybszego nawiązania kontaktu z osobą aresztowaną w celu odbycia rozmowy. W trosce o interes klienta podejmują również starania, mające na celu zapewnienie swojej obecności w czasie przesłuchania, które może mieć znaczący skutek dla finału całego postępowania. Każdy adwokat z naszej kancelarii, specjalizujący się w sprawach karnych dąży do zabezpieczenia interesu klienta, przez doprowadzenie do uniewinnienia lub też zminimalizowania orzeczonej przez sąd kary.

 

Jakich spraw karnych podejmują się adwokaci?

 

Prawo karne jest bardzo szeroką gałęzią prawa polskiego, w skład którego wchodzą sprawy zwykłe, karne-gospodarcze, karne skarbowe i wykroczeniowe. Sprawy karne zwykłe mają dużo szerszy zakres znaczeniowy, obejmujący wszystkie kolejne wymienione, jednak zostały wyodrębnione, by lepiej nakreślić propozycję naszej kancelarii. Niemniej jednak każde z postępowań jest prowadzone na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie Postępowania Karnego i Prawa Karnego Materialnego, co zaś oznacza, że w przypadku każdej kategorii działają te same mechanizmy i zasady.

Kancelaria Adwokacka „Bartosiak & Wspólnicy” podejmuje się każdego rodzaju sprawy karnej, chcąc świadczyć najwyższej jakości pomoc osobom obwiniony, podejrzanym i oskarżonym, a także poszkodowanym, które stały się ofiarami czynu zabronionego. Proponujemy nie tylko kompleksowe doradztwo, wsparcie natury formalnej, a także pełnomocnictwo przed sądem i innymi organami.

 

Sprawy zwykłe

 

Do tego rodzaju spraw możemy zaliczyć wszystkie te postępowania, w których przedmiotem jest pospolite przestępstwo. Wśród nich są między innymi takie czyny zabronione przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, środowisku, mieniu czy czci i nietykalności cielesnej. Udzielamy pomocy w takich sprawach jak:

 • posiadanie i handel narkotykami czy innymi środkami odurzającymi,
 • popełnienie błędów medycznych,
 • kradzież – także z rozbojem, dokumentów czy danych tożsamości,
 • fałszowanie dokumentów, pieniędzy,
 • uczestnictwo (jako sprawca i poszkodowany) w wypadkach drogowych,
 • pobicie czy zabójstwo,
 • zniesławienie i pomówienie,
 • nękanie,
 • jazda pod wpływem środków odurzających (alkoholu, narkotyków i innych)
 • i wiele więcej.

Klienci, którzy zwracają się do nas po pomoc w sprawach podobnych do ww., mogą liczyć na profesjonalne doradztwo na etapie przygotowawczym, jak i w czasie właściwego postępowania. Świadczymy kompleksowe wsparcie jako aktywni obrońcy, a także reprezentanci interesów osób pokrzywdzonych na każdym etapie i przed sądami wszystkich instancji. Oferujemy również pomoc we wszystkich formalnościach jak sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa czy apelacji, kasacji i wszystkich innych niezbędnych w toku postępowania dokumentów.

 

Sprawy karne-gospodarcze

Jest to szeroka kategoria postępowań karnych, które dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców, w których mogą oni nie tylko zostać oskarżeni, ale mogą również utracić renomę jako partnerzy biznesowi czy ucierpieć w wyniku nieuczciwych praktyk wspólników, czy konkurentów. Kluczem jest zadbanie o to, by postępowanie nie przyniosło klientowi niepożądanych konsekwencji. Świadczymy pełne doradztwo w zakresie działalności spółek, wskazując potencjalnie niebezpieczne z punktu prawa karnego zachowania. Jakich spraw natomiast podejmują się prawnicy w ramach tej dziedziny prawa karnego:

 • działanie na szkodę spółki,
 • sprawy oszustw finansowych, internetowych, ubezpieczeniowych i bankowych,
 • wyłudzeń kredytów czy dotacji,
 • łapownictwa (tak czynnego, jak i biernego),
 • działania na szkodę wierzycieli,
 • zw. z przetargami i zamówieniami publicznymi,
 • zw. z odpowiedzialnością członków zarządów spółek.

 

Sprawy karne skarbowe

Rozliczenie z fiskusem może nastręczać wielu kłopotów i nieraz jest powodem wielu emocji. Potencjalne błędy wynikające z niedbałości, mogą skutkować wszczęciem postępowania karnego, podobnie jak nieuczciwe praktyki. Najczęściej jednak oskarżonymi są osoby, które czasem przez swoją nieuwagę popełniają drobne błędy, polskie organy podatkowe zaś, wyczulone na próby oszustwa, często podejmują zdecydowane kroki przeciwko takim podatnikom, sprawdzając, czy popełnili oni czyn zabroniony.

Kancelaria Adwokacka „Bartosiak & Wspólnicy” udziela pomocy w:

 • sprawach o oszustwa podatkowe (Art. 56 Kodeksu Karno-Skarbowego),
 • sprawach o wyłudzenie podatku VAT,
 • skorzystaniu z instytucji czynnego żalu,
 • postępowaniu kontroli skarbowej,
 • skorzystaniu z instytucji poddania się odpowiedzialności,
 • uregulowaniu spraw dot. dochodów z nieujawnionych źródeł.

Oprócz tego świadczymy szerokie doradztwo w czasie postępowania kontrolnego. Działamy również jako pełnomocnicy w postępowaniu przygotowawczym, jak i w toku sprawy (prowadzenie obrony osób oskarżonych, pomoc w prowadzeniu korespondencji na linii klient – US i inne organy skarbowe, sporządzanie apelacji i kasacji w sprawach z KKS). Możemy również podpowiedzieć, czy w danej sprawie bardziej opłacalne będzie skorzystanie z czynnego żalu lub instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

 

Sprawy karne wykonawcze

Kategoria ta dotyczy postępowań związanych z wykonywaniem wyroków – swoim zakresem więc obejmuje kwestie związane z odbywaniem kary, w tym pozbawienia wolności, zapłatą grzywny czy też sposobem i miejscem wykonywania obowiązków narzuconych wyrokiem sądu.

Specjalizujący się w tej gałęzi prawa adwokat z naszej warszawskiej kancelarii może więc nie tylko wesprzeć profesjonalną poradą czy udzielić wszelkich informacji, dotyczących na przykład odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, ale też świadczyć pomoc w ramach:

 • sporządzania wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia lub też o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • formułowania wniosków dotyczących rozłożenia kary grzywny na przystępne raty,
 • doradztwa przy odbywaniu kary ograniczenia wolności,
 • reprezentacji przed sądami penitencjarnymi.

 

Sprawy wykroczeń

Wykroczenia są czynami zabronionymi o najniższej społecznej szkodliwości. Nie zmienia to faktu, że osoby, które zostały o nie oskarżone, często muszą przechodzić przez szereg niewygód. Sąd może również zastosować dodatkowe środki karne, takie jak zakaz przebywania w określonych miejscach, prowadzenia pojazdów czy zajmowania konkretnych stanowisk. Dlatego też osoby obwinione o czyn danej kategorii wymagają wsparcia prawnika, który pomoże im przebrnąć przez tego typu sprawę, tym bardziej że nie należą do łatwiejszych postępowań.

W zakresie wykroczeń zajmujemy się między innymi takimi sprawami jak:

 • zakłócanie porządku publicznego i miru domowego,
 • zaśmiecanie,
 • uszkadzanie mienia.

Jak wygląda pomoc ze strony naszych prawników z Warszawy? Zapewniamy pełną reprezentację i obronę interesów (także finansowych) klientów w postępowaniu przygotowawczym, przy czym oferta tego wsparcia skierowana jest zarówno do osób obwinionych, jak i poszkodowanych. Pomagamy również w sporządzaniu dokumentacji koniecznej do wszczęcia postępowania (jak np. przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia), jak i tej, która może być wymagana w trakcie sprawy. Przygotowujemy też potrzebne dokumenty do wniesienia apelacji.

p