Sprawy karne

home-image-2-1

Prawo karne jest dziedziną prawa mającą na celu strzec najbardziej istotnych, z punktu widzenia społeczeństwa, wartości, takich jak: życie, zdrowie, bezpieczeństwo powszechne. Ochrona ta przejawia się w systemie kar przewi-dzianych za określone działania lub zaniechania nazywane potocznie przestępstwami. Choć niejednemu z nas wydaje się bardzo odległa myśl o popełnieniu jakiegokolwiek przestępstwa, to niejednokrotnie zostajemy oskarżeni o jego popełnienie. Niestety, postępowanie karne i związany z nim stres uniemożliwia samodzielną i skuteczną obronę, przez co niezbędna staje się pomoc zawodowego obrońcy – adwokata.

Zgodnie z obowiązującym w Rzeczypo-spolitej Polskiej prawem tylko adwokat ze specjalizacją prawo karne (osoba uprawniona do wykonywania zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. „Prawo o adwoka-turze”) ma prawo do obrony podejrzanego/oskarżonego w postępowaniu karnym. Wskazana regulacja ma za zadanie zapewnienie, aby pomocy prawnej w tej niezwykle istotnej dziedzinie prawa udzielały jedynie osoby
o najwyższym stopniu przygotowania zawodowego do roli obrońcy.

Kancelaria Adwokacka „Bartosiak & Wspólnicy”, z siedzibą na terenie miasta Warszawa, prowadzi różnorodne sprawy z zakresu prawa karnego. Zespół tworzą wykształceni adwokaci karniści, dla których podstawą pracy jest pasja, wiedza oraz zaangażowanie. Priorytetem naszych działań jest zawsze dobro oraz interes klientów. Dokładamy wszelkich starań, by sprawy karne prowadzone przez naszych adwokatów zawsze były rozwiązywane na korzyść klienta.

Prowadzimy sprawy karne związane za-równo z obroną interesów oskarżonego, jak również pokrzywdzonego.

W sprawach karnych Nasza Kancelaria stawia sobie za cel, w zależności od zmiennych stanów faktycznych, albo doprowadzenie do uniewinnienia klienta od stawianych mu zarzutów albo do jak największego złagodzenia skut-ków prawno-karnej reakcji Państwa wobec niego.

Udzielana przez Naszą Kancelarię pomoc prawna w zakresie prawa karnego polega na:

 • Pełnej obronie w postępowaniu karnym,
 • Pomocy w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • Reprezentowaniu praw osób pokrzywdzonych,
 • Przygotowywaniu zażaleń, apelacji, kasacji,
 • Sporządzaniu wniosków, pism, opinii prawnych.

Kancelaria specjalizuje się w poniżej wskazanych sprawach:

 • Tymczasowe Aresztowanie
 • Wypadki drogowe (komunikacyjne)
 • Oszustwa

Inne sprawy karne, które prowadzi Nasza Kancelaria, to: kradzieże, rozboje, etc.

Podczas wszystkich etapów każdy nasz adwokat zapewnia fachowe i merytoryczne wsparcie w zakresu różnych zagadnień prawnych oraz pełną dyskrecję. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że sprawy karne bardzo często łączą się ze stresem oraz brakiem poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w trosce o komfort klienta, dbamy o przyjazną atmosferę współpracy
i najwyższy poziom świadczonych usług.

Z usług Kancelarii „Bartosiak & Wspólni-cy” mogą korzystać przede wszystkim klienci z terenu miasta Warszawa oraz rejonu mazo-wieckiego.

Adwokaci – prawo karne

Pierwsze czynności procesowe, w tym pierwsze przesłuchanie, przesądza zazwyczaj o wyniku całego postępowania karnego. Dlatego też z całą odpowiedzialnością zaleca się skorzystanie z pomocy prawnej adwokata, chociażby w zakresie porady prawnej, gdyż taka pomoc może skutkować pomyślnym końcowym roz-strzygnięciem.

Kancelaria adwokacka „Bartosiak & Wspólnicy” z siedzibą zlokalizowaną na terenie miasta Warszawa, specjalizuje się w sprawach karnych, w tym niezwłocznych interwencjach
w związku z zatrzymaniem przez Policję lub inne służby państwowe. Są gotowi podjąć nie-zwłoczne działania w celu zwolnienia osoby zatrzymanej, w tym nawiązania natychmiastowe-go kontaktu z osobą zatrzymaną i odbycia bezpośredniej z nią rozmowy oraz udziału w ewen-tualnym przesłuchaniu, które jest kluczowe dla dalszych losów postępowania karnego. Do-świadczony adwokat zadba o Państwa interesy w przypadku zatrzymania i oskarżenia w sprawach karnych i w zależności od zmiennych stanów faktycznych, albo doprowadzi do uniewinnienia klienta albo do jak największego złagodzenia skutków prawno-karnej reakcji Państwa wobec niego.

Każdy nasz adwokat, którego specjaliza-cją jest prawo karne, oferuje pomoc na wszelkich etapach postępowania, od chwili zatrzyma-nia, poprzez etap postępowania przed Sądami I i II instancji. Jesteśmy również w stanie za-pewnić wsparcie na etapie postępowania wykonawczego, obejmującego:

 • ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary po-zbawienia wolności,
 • odroczenie,
 • przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Specjalistyczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie w zawodzie adwokata sprawiają, że jesteśmy w stanie podjąć się prowadzenia nawet najtrudniejszych spraw karnych.

Jeśli szukają Państwo sprawdzonych ad-wokatów specjalizujących się w prawie karnym na terenie miasta Warszawa, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią „Bartosiak & Wspólnicy”.

Kancelaria adwokacka „Bartosiak & Wspólnicy” specjalizuje się w sprawach karnych, w tym niezwłocznych interwencjach w związku z zatrzymaniem przez Policję lub inne służby państwowe. Są gotowi podjąć niezwłoczne działania w celu zwolnienia osoby zatrzymanej, w tym nawiązania natychmiastowego kontaktu z osobą zatrzymaną i odbycia bezpośredniej z nią rozmowy oraz udziału w ewentualnym przesłuchaniu, które jest kluczowe dla dalszych losów postępowania karnego. Doświadczony adwokat zadba o Państwa interesy w przypadku zatrzymania i oskarżenia w sprawach karnych i w zależności od zmiennych stanów faktycznych, albo doprowadzi do uniewinnienia klienta albo do jak największego złagodzenia skutków prawno-karnej reakcji Państwa wobec niego.

p