659
page-template-default,page,page-id-659,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Podział majątku

Podział majątku, którym zajmuje się Kancelaria „Bartosiak & Wspólnicy” z miasta Warszawa, jest niezwykle obszernym zagadnieniem. Obejmuje bowiem swoim zakresem nie tylko podział w małżeństwie, ale również w likwidowanej spółce cywilnej, osobowej czy kapitałowej.

Przeprowadzenie podziału majątku, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, nie tylko między małżonkami, ale i wspólnikami, może być znacznie utrudnione, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Nie tylko pomogą oni przejść przez trud całego postępowania, ale są w stanie również zaproponować optymalne rozwiązania pośrednie, ugodowe, które mogą okazać się znacznie szybsze i przede wszystkim tańsze od postępowań prowadzonych na drodze sądowej.

Nasza oferta stanowi racjonalną propozycję dla osób z Warszawy, które nie chcą tracić czasu oraz pieniędzy, decydując się na podzielenie majątku za pośrednictwem sądu.

Proponujemy kompleksową pomoc, obejmującą przede wszystkim:

 • doradztwo w zakresie podziału majątku,
 • negocjacje z drugą stroną i uzgodnienie wspólnego stanowiska stron,
 • opinie rzeczoznawcy majątkowego,
 • reprezentację Klienta przed sądem,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • przygotowanie umowy o zniesieniu lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej (intercyza).

Umowa o podział majątku może zostać zawarta w dowolnej formie, jednak w przypadku, kiedy w skład majątku wchodzi nieruchomość, wówczas wymaga się zachowanie formy aktu notarialnego. Sądowy podział całego majątku może natomiast zostać dokonany w wyroku rozwodowym lub w oddzielnym postępowaniu.

Podział wspólnego majątku – oferta

Zgodnie z obowiązującym prawem żaden z małżonków nie może zażądać podziału wspólnego majątku w trakcie trwania małżeństwa. Ponadto nie ma prawa rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który przypadł mu do majątku wspólnego lub w przypadku pojedynczych przedmiotów wchodzących w skład tego majątku.

Dokonanie podziału majątku – umownego lub sądowego nastąpić może w chwili ustania wspólności ustawowej. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze jest ona równoznaczna z końcem związku małżeńskiego. Ustanie wspólności może nastąpić bowiem zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i w momencie jego ustania.

Z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria w Warszawie prowadzi w sposób kompleksowy sprawy, takie jak m.in.:

 • podział majątku należącego do: byłych małżonków, osób żyjących w konkubinacie, spadkobierców,
 • rozwody – z zarówno z orzekaniem, jak i bez orzekania o winie,
 • alimenty na dzieci – ustalenie, obniżenie, podwyższenie lub zawieszenie,
 • władza rodzicielska – pozbawienie, ograniczenie oraz powierzenie jej wykonywania jednemu z rodziców lub jej przywrócenie,
 • ojcostwo – zaprzeczenie lub ustalenie stanu faktycznego,
 • ubezwłasnowolnienie.

Kompleksowa oferta Kancelarii „Bartosiak & Wspólnicy” z miasta Warszawa obejmuje doradztwo, negocjacje z małżonkiem, które mogą prowadzić do ugodowego podziału majątku, jak również przygotowanie wniosku o podział wspólnego majątku, reprezentowanie Klienta przed sądem wraz ze sporządzeniem niezbędnych pism procesowych.