809
page-template-default,page,page-id-809,page-child,parent-pageid-653,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Odszkodowania z tytułu poślizgnięć i upadków w miejscach publicznych

Znak uwaga mokra podłoga

Takie przypadki jak poślizgnięcia się, upadki w miejscach publicznych w Warszawie czy w innym mieście, często osoby poszkodowane wprawiają w zażenowanie. Tymczasem jednak większy problem rodzi się, kiedy okazuje się, że ich efektem są znaczne szkody na zdrowiu. Zimą nie brakuje feralnych w skutkach zdarzeń na oblodzonych czy ośnieżonych jezdniach, chodnikach, schodach czy przystankach autobusowych. W ciągu całego roku mamy do czynienia z wieloma miejscami takimi jak np. nierówny chodnik, dziura w nim, ruchome schody, brak poręczy, źle oznaczony wysoki próg itd. Przemieszczamy się po obszarach, na których są np. rozlane płyny i brak odpowiednich ostrzeżeń i/lub zabezpieczeń albo znajdują się porzucone materiały, narzędzia czy urządzenia albo niezabezpieczone w odpowiedni sposób kable. Winą najczęściej obwiniamy siebie, za swoją nieuwagę czy nieudolność, uznajemy to za nieszczęśliwy wypadek, a tymczasem w każdym z tych przypadków jest podmiot, który zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia takich miejsc. Od niego właśnie można domagać się odszkodowań. Warto więc to wziąć pod uwagę i przeanalizować ten problem z takimi specjalistami jak my. W Warszawie prowadzimy kancelarię adwokacką, która przyjmuje zlecenia klientów na sprawy związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

Czego może domagać się osoba poszkodowana?

W zależności od zaistniałych okoliczności osobie poszkodowanej przysługują różnego rodzaju odszkodowania. Mogą to być:

  • jednorazowe zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę – jako sposób na złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
  • zwrot kosztów, które związane są z wypadkiem – to zazwyczaj koszty leczenia i rehabilitacji;
  • renta uzupełniająca – przyznawana jest w niektórych tragicznych przypadkach i ma stanowić wyrównanie różnic w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do tych, które uzyskuje po wypadku. Może to być także jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które przysługuje zwłaszcza w momencie, gdy poszkodowany został w następstwie wypadku inwalidą i to świadczenie pozwoli mu wykonywać inny zawód lub rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Jednocześnie jednak traci prawo do renty uzupełniającej;
  • renta na zwiększone potrzeby – ma zapewnić poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu zdrowia po wypadku. Mogą być one przeznaczone np. na leczenie, rehabilitację, sprawowaną nad opiekę.

Każdy ma prawo do odszkodowania

Biorąc pod uwagę, że każdy z nas może być narażony na poślizgnięcie się czy upadek w miejscu publicznym z efektem w postaci np. złamania kończyn i długotrwałej rehabilitacji, warto pamiętać o tym, że w każdej chwili można skorzystać z prawa do odszkodowań w takich sytuacjach. W pierwszej kolejności trzeba tylko zgłosić fakt zaistnienia takiego zdarzenia zarządcy lub właścicielowi drogi czy nieruchomości, a jeśli nie wiemy, kim on jest – policji lub straży miejskiej. Warto też wykonać zdjęcia z miejsca zdarzenia i zebrać oświadczenia naocznych świadków. Może się bowiem zdarzyć, że chwilę później czy następnego dnia takie miejsce będzie już naprawione lub uprzątnięte. W procesie odszkodowawczym wymagana jest także dokumentacja potwierdzająca udzieloną pomoc medyczną bezpośrednio po zdarzeniu. Wnosząc tego typu sprawę, można pomóc także innym uniknąć powtórzenia się podobnej sytuacji.

Mając już wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach w Warszawie, możemy zapewnić wszystkim osobom poszkodowanym profesjonalne wsparcie już zaraz po nieszczęśliwym wypadku.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach: