812
page-template-default,page,page-id-812,page-child,parent-pageid-653,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Odszkodowania z tytułu śmierci osoby bliskiej

Utrata kogoś bliskiego jest bardzo trudnym emocjonalnie przeżyciem. Często zdarza się, że następuje ona np. w wyniku wypadku komunikacyjnego, w pracy, w rolnictwie czy błędu w sztuce lekarskiej. To bolesne i traumatyczne doświadczenie. Rodzina znajduje się wówczas w rozpaczy i dokonywanie jakichkolwiek formalnych ruchów w zakresie starania się o odszkodowania z tego tytułu z pewnością nie należy do łatwych zadań. Dlatego właśnie nasza kancelaria, obsługująca na co dzień klientów z takich miejsc jak Warszawa oraz jej okolice, proponuje swoją pomoc najbliższym członkom rodziny, posiadającym legitymację do wystąpienia z tego tytułu roszczeniami. Prowadzimy sprawy, w których możliwe jest uzyskanie odszkodowań z tytułu śmierci osoby bliskiej w wyniku m.in. zabójstwa, wypadku w katastrofie budowlanej, lotniczej, kolejowej, potrącenia na pasach, wybuchu gazu czy pożaru. Biorąc pod uwagę złożoność czynników, jakie wpływają na uzyskanie tego typu świadczeń, ich wysokości, oferujemy szerokie spectrum pomocy wszystkim osobom, które są uprawnione do starania się o nie.

Kto i za co może skorzystać z prawa do odszkodowań?

Osobami poszkodowanymi w przypadku śmierci osoby bliskiej są:

 • małżonek,
 • rodzice,
 • dzieci,
 • wnuki,
 • dziadkowie,
 • rodzeństwo,
 • konkubenci,
 • inne osoby bliskie.

Mogą się oni starać o:

 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu – gdy śmierć poszkodowanego nastąpiła w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Można więc starać się o pokrycie kosztów nagrobka, trumny oraz organizacji stypy. Ubiegać można się również o zwrot ewentualnych kosztów leczenia psychiatrycznego w sytuacji, gdy śmierć osoby bliskiej wywołała w osobie uprawnionej na tyle głęboką traumę, że wymagała ona pomocy specjalisty;
 • rentę – jeśli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, to osoba, której dotyczył, może starać się o tego typu świadczenie obliczone do jej potrzeb oraz możliwości zarobkowych i majątkowego zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. O to świadczenie mogą ubiegać się także osoby, którym zmarły dostarczał dobrowolnie i stale środki do utrzymania, a z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego;
 • zadośćuczynienia – za doznaną krzywdę (cierpienie psychiczne, ból po stracie bliskiej osoby, lęk przed osamotnieniem, utrata poczucia bezpieczeństwa) najbliższym członkom rodziny lub innej osobie, jeśli jej dobro osobiste zostało naruszone. To jednorazowa wypłata, która ma na celu wyrównanie tejże krzywdy;
 • odszkodowanie – jeśli na skutek śmierci osoby bliskiej najbliższym członkom rodziny znacznie pogorszyła się sytuacja życiowa.

Za śmierć bliskiej osoby odszkodowania wypłaca sprawca zdarzenia lub podmiot odpowiedzialny za zaniechanie zasad bezpieczeństwa.

Profesjonalna reprezentacja klienta

Zdajemy sobie sprawę z tego, że starania o należne świadczenie odszkodowawcze, jak i uzyskanie go, nie jest w stanie zrekompensować ogromu cierpienia najbliższym osoby zmarłej. Jednak są to środki, które mogą pozwolić zapewnić byt – trzeba bowiem pamiętać, że po okresie żałoby nastąpi nowy etap życia, który będzie wymagał właśnie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Prowadzona przez nas kancelaria w Warszawie podejmuje się wszelkich najtrudniejszych rozmów oraz załatwienia formalności, aby odciążyć w tej kwestii osoby pogrążone w żałobie. Nasi specjaliści prowadzą m.in. korespondencję z organami, w których toczy się postępowanie karne (policja, prokuratura, sąd) oraz podmiotem, który jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań. Podejmujemy się spraw na każdym etapie – czy to przedsądowym, czy już sądowym. Zanim podpiszemy z klientem umowę, upewniamy się, że jest zdecydowany na wzięcie udziału w takim procesie. Działając w jego imieniu i na jego korzyść uwzględniamy także sytuację materialną, w jakiej się znajduje. Z naszej praktyki wiemy, że towarzystwa ubezpieczeniowe często proponują zaniżone odszkodowania za śmierć członka rodziny. Dlatego zapewniamy profesjonalną reprezentację każdemu klientowi oraz maksymalne odciążenie w zakresie załatwienia formalności w tej trudnej sytuacji życiowej.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach: