748
post-template-default,single,single-post,postid-748,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Czy można rozwiązać umowę o pracę z powodu choroby?

Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale pracownik niezdolny do pracy w  skutek choroby nie korzysta z absolutnej ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Pracodawca może bowiem rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem jeżeli jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa:

  1. dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy.
  2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 mc, a także jeżeli niezdolność pracownika do pracy była spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Łącznie jest to okres 182 dni otrzymywania wynagrodzenia i zasiłku, a następnie 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (9 miesięcy). Przy tym pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego dłużej niż 3 miesiące uprawnia pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub ciążą okres otrzymywania wynagrodzenia i zasiłku jest dłuższy i wynosi 270 dni.

W przypadku niezdolności pracownika do pracy w skutek choroby trwającej dłużej niż powyżej opisane okresy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia tj. umowa o pracę ulega rozwiązaniu w dniu otrzymania wypowiedzenia, a nie z dniem upływu okresy wypowiedzenia (przewidzianego ustawą lub umową). Konsekwencją powyższego jest między innymi brak otrzymania wynagrodzenia za okres wypowiedzenia i odprawy (o ile by przysługiwała pracownikowi).

Czy pracownik może ponownie zachorować bez narażenia się na rozwiązanie umowy o pracę w powyższym trybie? Tak, ale dopiero po przerwaniu ciągłości niezdolności do pracy tj. powinien wrócić choćby na jeden dzień do pracy, ale wyłącznie w przypadku innej choroby. W przypadku tej samej choroby przerwa pomiędzy poprzednią a kolejną niezdolnością do pracy winna wynieść 60 dni.

Pomimo powyższego pracownik nie może bez obaw chorować na „różne choroby” lub z przerwami bez końca. Pracodawca może bowiem wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia z powodu „dezorganizacji” pracy. Jest to już jednak inny tryb, zaś w przypadku odwołania pracownika do sądu pracy, sąd ten zbada czy uzasadnienie wypowiedzenia było rzeczywiste.

 

 

Autor

Adwokat Mariusz Bartosiak