350
page-template-default,page,page-id-350,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Prawo pracy

Prawo pracy jest przejawem szczególnej uwagi i troski Państwa. Ze względu na specyfikę zagadnień, które prawo to reguluje, dotyka ono bezpośrednio niemal każdego z nas. Ze względu na swoją powszechność i specyfikę działalności gospodarczej pracodawców, dochodzi na jego tle do licznych sporów, znajdujących swoje rozwiązanie na sali sądowej.

W sprawach związanych ze sporami na tle prawa pracy specjalizują się: adwokat Kamil Kaliciński, adwokat Tomasz Ode.

Udzielana przez Naszą Kancelarię z siedzibą na terenie miasta Warszawa pomoc prawna w zakresie spraw prawa pracy polega na:

  • Udzielaniu porad prawnych – czasem zwykła porada prawna pozwala rozwiązać problem klienta.
  • Sporządzaniu projektów pism i umów – bardzo często profesjonalnie sporządzone pismo lub umowa potrafi uchronić przed przyszłymi problemami.
  • Reprezentowanie klienta przed sądem – profesjonalny pełnomocnik (adwokat) bywa niezastąpiony w postępowaniu sądowym.

Adwokaci z Bartosiak & Wspólnicy – specjaliści prawa pracy

Każdy specjalista prawa pracy z Kancelarii „Bartosiak & Wspólnicy”, z siedzibą na terenie miasta Warszawa, świadczy usługi w zakresie profesjonalnej obsługi stosunków pracowniczych. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie opiniowania umów o pracę, przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, a także umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie, jaką jest prawo pracy, możemy reprezentować zarówno pracodawcę, jak i pracownika w takich sprawach, jak:

  • spory związane z finansami w ramach stosunku pracy (np. spory o wynagrodzenia, ekwiwalenty),
  • spory dotyczące stosunku pracy (m.in. sprawy o rozwiązanie umowy o pracę, klauzule poufności, klauzule zakazu konkurencji),
  • spory oraz sprawy wiążące się z czasem pracy (dyżury lekarskie, delegacje, nadgodziny i ich rozliczanie),
  • zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw,
  • odszkodowania za wypadki przy pracy.

Każdy adwokat z Kancelarii „Bartosiak & Wspólnicy”, którego specjalnością jest prawo pracy, jest w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo oraz fachową pomoc prawną w nawet najbardziej skomplikowanych sprawach z zakresu prawa pracy.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych z miasta Warszawa, jak również do międzynarodowych koncernów działających w różnych formach prawnych, zarejestrowanych w Polsce oraz za granicą.

 

18.06.2021 r.

Czy pracodawca może zmienić wysokość premii regulaminowej pracownika?
Tak, ale tylko przy zachowaniu odpowiedniego trybu tj. wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie,  zawierać oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków pracy oraz  zastosować odpowiedni termin wypowiedzenia i pouczenie.
Tymczasem pracodawca klienta naszej kancelarii jedynie oświadczył mu, że zmniejsza wysokość jego premii. Po 3 latach otrzymywania niższej premii pracownik zgłosił się do naszej kancelarii i zlecił odzyskanie pomniejszonego wynagrodzenia. Sąd zasądził całość dochodzonej kwoty z tego tytułu (premii regulaminowej za 3 lata wstecz wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie), pomimo dużego oporu pracodawcy :).