756
post-template-default,single,single-post,postid-756,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Czy zdrada wpływa na podział majątku?

Czy i w jaki sposób zdrada wpływa na podział majątku podczas sprawy rozwodowej? Nasi specjaliści przeanalizowali najczęstsze przypadki, szczegółowo omówili i przygotowali szereg porad prawnych, które pomogą korzystnie rozwiązać związek małżeński.

Zdrada odbicie mężczyzny całującego kochankę w oku żony

Do jednych z najczęstszych powodów rozwodu zaliczana jest zdrada jednego z małżonków. Zraniona strona nie chce wówczas rozmawiać, a w sądzie – iść na jakiekolwiek ustępstwa. Nierzadko też żąda z tego tytułu większej części majątku. Proces zazwyczaj jest bardzo trudny i długi, a sala sądowa zmienia się w pole bitwy. W praktyce zdarza się, że w niektórych przypadkach upokorzony i skrzywdzony małżonek chce uwolnić się od odpowiedzialności za rozwód. Zdrada jest dla niego okazją do tego, aby przedstawić siebie w lepszym świetle i zabezpieczyć swoje interesy. Nie jest to regułą, ale nasze doświadczenie pokazuje, że bywają i takie sytuacje. Czy przy sprawach rozwodowych zdrada ma jednak jakikolwiek wpływ na dzielenie wspólnego dobra materialnego i niematerialnego? Tego typu sytuacje najlepiej omówić szczegółowo z adwokatem z naszej kancelarii w Warszawie, specjalizującym się w rozwodach.

Gdy zdradzony małżonek żąda większej części majątku …

Zdradzony małżonek za oczywiste uważa, że należy mu się większa część majątku. Czuje się poszkodowany i obwinia za zaistniałą sytuację drugą stronę. Jednak, aby sąd mógł orzec o winie małżonka, który dopuścił się zdrady, trzeba udowodnić, że wpłynęła ona na rozpad związku. Może bowiem być taka sytuacja, że to wydarzenie niekoniecznie się do tego przyczyniło, a małżeństwo de facto już wcześniej przestało mieć rację bytu i istniało tylko „na papierku”. W takiej sytuacji sąd orzeknie, że winę ponoszą oboje małżonkowie lub nawet, że winę za to ponosi zdradzony małżonek.

Równe prawa do podziału majątku

Prowadzona przez nas kancelaria w Warszawie ma na swoim koncie liczne sprawy rozwodowe. Za każdym razem prawnik, którego specjalizacją są rozwody, omawiając prawne aspekty ustania małżeństwa, uprzedza swoich klientów, że zdrada małżonka nie wpływa w żaden sposób na decyzję sądu o podziale majątku. Co do zasady nie ma ona więc znaczenia – żaden zdradzony małżonek z urzędu nie uzyska większej części wspólnych dóbr podczas ich dzielenia.

Podobnie dzieje się w przypadku orzeczenia o winie. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wyraźnie wskazuje, że oboje małżonkowie mają prawo do równego podziału majątku ze względu na te same w nim udziały. Wyjątkiem od tej reguły może być żądanie przez jednego z małżonków (np. zdradzonego), aby wspólny majątek podzielić w taki sposób, w jakim stopniu obie strony przyczyniły się do jego powstania. Dobry adwokat takie samo rozwiązanie podpowie także osobie, która z perspektywy sądu ponosi winę za rozpad małżeństwa. Zgodnie z przepisami ma ona również prawo do takiego żądania.

Przyczynianie się obu małżonków do powstawania wspólnego majątku polega na staraniach o to, aby rodzina prawidłowo funkcjonowała i były zaspakajane jej potrzeby. Nie chodzi tu tylko o wysokość dochodów, jakie uzyskuje każde z nich, ale także o to, jak gospodarują nimi i o racjonalność wydatków.

Nie tylko aspekt ekonomiczny

Przy takich sprawach jak rozwody i ustalanie kwestii nierównego podziału majątku przy ocenie sądu nie liczy się tylko aspekt ekonomiczny. Zanim wyda orzeczenie, bierze pod uwagę także nakład pracy każdego z małżonków w gospodarstwie domowym i przy opiece nad dziećmi. Może bowiem się zdarzyć, że jeden z małżonków nie zarabiał, bo zamiast pracować, zajmował się właśnie gospodarstwem domowym oraz dziećmi. W momencie, gdyby np. doszło do sytuacji, że jedna ze stron straciła pracę i rozpoczęła „imprezowy”, hulaszczy tryb życia, mając na koncie liczne romanse, trwoniąc pieniądze, to wówczas sąd może podjąć decyzje o nierównym podziale majątku.

Oprócz tego kolejną przesłanką dopuszczającą takie ustalenia w sprawie rozwodowej są inne tzw. ważne powody, zahaczające o naturę etyczną. Ocenia się je z punktu widzenia zasad współżycia społecznego. W praktyce oznacza to, że otrzymanie przez jednego z małżonków korzyści z tej części majątku, do której się nie przyczynił, byłoby właśnie sprzeczne z tymi zasadami. Odnosi się to do takiej sytuacji, gdy w rażący lub uporczywy sposób nie przyczyniał się on do powstawania wspólnego majątku pomimo swoich możliwości, w tym także zarobkowych.

Orzeczony rozwód oznacza, że między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Trzeba pamiętać o tym, że żądanie nierównego podziału majątku nie może być uzasadnione samym faktem, że małżonek zdradził. W tym przypadku z pomocą prawnika rozwodowego trzeba udowodnić, że małżonek wydatkował środki pochodzące ze wspólnego majątku, pomijając obowiązki względem rodziny. A strona, która zdradziła, nie musi żyć w przekonaniu, że to ona otrzyma mniejszą część ze wspólnego majątku. W czasie procesu rozwodowego może bowiem wyniknąć wiele innych aspektów wspólnego pożycia, co trzeba mieć na uwadze.

 

Zobacz również inne wpisy w kategorii Rozwody

 

Zdrada małżeńska - odbicie mężczyzny całującego kochankę w oku żony
Czy zdrada wpływa na podział majątku?

Czy i w jaki sposób zdrada wpływa na podział majątku podczas sprawy rozwodowej? Nasi specjaliści przeanalizowali najczęstsze przypadki, szczegółowo omówili i przygotowali szereg porad prawnych, które pomogą korzystnie rozwiązać związek małżeński.

Podpisanie dokumentów rozwodowych po szybkiej rozprawie
Szybki i korzystny rozwód – jak to zrobić?

Kiedy możliwy jest szybki i korzystny rozwód? Nasi adwokaci i prawnicy opisują sytuację, w których sprawa rozwodowa może zostać szybko zakończona na naszą korzyść. Zachęcamy do zapoznania się z analizą najczęstszych przypadków.

Jak przygotować się do pierwszej rozprawy o rozwód w sądzie
Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej w sądzie?

Czeka Państwa sprawa rozwodowa i zastanawiają się Państwo w jaki sposób przygotować się do takiej rozprawy? Nasi prawnicy i adwokaci rozwodowi przygotowali szereg przydanych porad dotyczących przygotowania i zachowania podczas rozprawy sądowej dotyczącej rozwodu.

Podział władzy rodzicielskiej podczas sprawy rozwodowej
Jak wygląda przebieg rozprawy w sprawach o określenie władzy rodzicielskiej?

Zanim odbędzie się pierwsza rozprawa dotycząca określenia władzy rodzicielskiej, warto zorientować się jaki przebieg mają tego typu sprawy. Nasi adwokaci rozwodowi i prawnicy przygotowali poradnik opisujący krok po kroku przebieg spraw o określenie władzy rodzicielskiej.

Podpisanie dokumentów rozwodowych na pierwszej rozprawie sądowej
Jak rozwieść się na pierwszej rozprawie?

Czy mozliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie? Tak, ale należy spełnić kilka warunków, by było to możliwe. Zachęcamy do zapoznania z poradami naszych adwokatów rozwodowych, które pomogą w szybkim orzeczeniu rozwodu już na pierwszej rozprawie sądowej.