769
post-template-default,single,single-post,postid-769,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej w sądzie?

Czeka Państwa sprawa rozwodowa i zastanawiają się Państwo w jaki sposób przygotować się do takiej rozprawy? Nasi prawnicy i adwokaci rozwodowi przygotowali szereg przydanych porad dotyczących przygotowania i zachowania podczas rozprawy sądowej dotyczącej rozwodu.

Rozwód dwojga małżonków przedstawiony w formie drewnianych pionków w ślubnym stroju

Liczba rozwodów nie tylko w Polsce, ale i na świecie z roku na rok jest coraz wyższa. Do tego jeszcze staż małżeński jest coraz krótszy. Przyczyny rozpadów związków są różne. Do najczęstszych zalicza się: niezgodność charakterów, zdradę, nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków i problemy finansowe. Atmosfera, w jakiej toczy się rozwód, jest zazwyczaj trudna. Wiąże się z wielkimi, najczęściej negatywnymi emocjami. Jeśli jeden z małżonków nie może pogodzić się z decyzją drugiego o rozstaniu, to zazwyczaj utrudnia postępowanie. Przeciąga się ono w czasie, na jaw wychodzi wiele intymnych szczegółów ze wspólnego pożycia, które mogą wzbudzać złość, wstyd itp. uczucia. Dlatego w sprawach rozwodowych warto zadbać o to, aby odpowiednio się przygotować i mieć dobrego adwokata. Ten ostatni bowiem, mając wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, pomoże ustalić odpowiednią strategię, zgromadzić dowody, które mogą w decydujący sposób wpłynąć na orzeczenie sądu oraz zrobić listę świadków.

Prawne wsparcie

W naszej kancelarii prowadzonej w Warszawie jedną z dziedzin prawa, którą się zajmujemy, jest prawo rodzinne i opiekuńcze. Rozwody to część spraw, w jakich reprezentujemy naszych klientów. Bardzo często zdarza się, że jest to też ich pierwsza okazja styczności z wymiarem sprawiedliwości. Dlatego właśnie nieocenione może okazać się wsparcie takie specjalisty jak prawnik. To osoba, której nie udzielają się emocje, jakie przeżywają rozstający się małżonkowie, czuwająca nad argumentacją, terminami i wieloma innymi aspektami, jakie związane są z przeprowadzaniem tego typu postępowań. Ze swojego doświadczenia dobrze wie, że zazwyczaj wygrywa ta strona, która lepiej przygotuje się w zakresie materiałów przemawiających za rozkładem wspólnego pożycia, winy partnera, zdrady i innych kwestii, które mogą mieć wpływ na orzeczenie sądu.

Wszelkie dowody potwierdzające rozkład pożycia małżeńskiego powinny znaleźć się już w pierwszym piśmie procesowym przygotowanym przez adwokata. Może to być zarówno pozew o rozwód, jak i odpowiedź na niego. Przyda się tu wszystko: smsy, e-maile, listy, zdjęcia, dokumenty, rachunki, filmy i inne materiały, które zostaną potwierdzone przez biegłych lub lekarzy np. poprzez badania laboratoryjne. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie będą o wiele ważniejsze niż argumenty, podobnie jak świadkowie.

Za zamkniętymi drzwiami

Wszystkie sprawy rozwodowe odbywają się zawsze za zamkniętymi drzwiami, bez udziału publiki. Należą bowiem do bardzo delikatnych i intymnych, dlatego właśnie wyłączona jest ich jawność. Ponadto strony, które stają przeciwko sobie, często nie do końca zdają sobie sprawy z tego, jaki będzie charakter procesu i jego przebieg. Na sali rozpraw mogą być więc obecni:

  • powód – czyli osoba, która złożyła pozew o rozwód,
  • pozwany – czyli osoba, przeciwko której został złożony pozew,
  • pełnomocni obu stron – czyli adwokat lub prawnik każdego z małżonków,
  • świadkowie wezwani na rozprawę.

Każdą sprawę rozwodową rozstrzyga trzyosobowy skład: sędzia (przewodniczący) i dwaj ławnicy. Ponadto na sali sądowej obecny jest także protokolant, którego zadaniem jest sporządzenie pisemnego protokołu. Może się zdarzyć, że rozprawa będzie utrwalana także w wersji dźwiękowej lub za pomocą dźwięku i obrazu. W ten sposób powstanie protokół elektroniczny. Dlatego warto przygotować się, że mogą być kamery i mikrofony.

Posiedzenie otwarte

Najpierw ma miejsce sprawdzenie obecności osób wezwanych i powiadomionych o rozprawie, a także – czy na sali obecne są obie strony oraz świadkowie. Obowiązkowo więc należy zabrać ze sobą dowód osobisty, na podstawie którego weryfikowana jest tożsamość wszystkich uczestników procesu. Po opuszczeniu sali przez świadków małżonkowie zgłaszają swoje żądania i wnioski, przedstawiają twierdzenia i dowody w kolejności najpierw powód, potem pozwany. Sąd musi mieć bowiem wiedzę, czy obie strony nadal podtrzymują swoje stanowiska i czy są jakiekolwiek rokowania na to, że można utrzymać małżeństwo. Czasami bowiem zdarza się, że pozew powstaje pod wpływem wzburzenia, rozczarowania zachowaniem drugiej strony, a na sali sądowej przychodzi chwila refleksji i chęć podjęcia dialogu. Jeśli małżonkowie wyrażą taką wolę, to wówczas sąd może skierować ich do mediacji w celu np. pojednania się. Jeśli sąd uzna, że nie ma przesłanek do rozwodu, to wówczas może orzec separację. Stwierdzi bowiem, że będzie to lepsza opcja.

Zadaniem tego organu jest bowiem za każdym razem dążenie do ugodowego załatwienia spraw rozwodowych na każdym ich etapie. Zwłaszcza że na uwadze musi mieć jeszcze dobro małoletnich dzieci, które bardzo przeżywają rozstania rodziców. I to jest bardzo często powód, który wpływa na długość procesu o rozwód, jak również na to, że sąd może nie zgodzić się na rozwód ze względu na to, że ucierpi na tym dobro dzieci.

W ogniu pytań

Podczas toczących na sali rozpraw rozwodów często padają pytania np. o to, z jakiego powodu zostało zawarte małżeństwo, co wpłynęło na pogorszenie się relacji małżonków, czy były podejmowane, a jeśli jak to jakie – próby ratowania związku. Warto mieć wiedzę na temat podstawowych informacji związanych z zawarciem małżeństwa (data ślubu), narodzinami dzieci (również daty), dochodów netto i comiesięcznych wydatków. Dzięki doświadczonemu adwokatowi można się również przygotować w zakresie wielu innych przypuszczalnie mogących się pojawić kwestii. Znając współmałżonka, łatwiej jest przewidzieć, o co może ewentualnie zapytać.

Ponadto prawnik pomoże w zakresie zgromadzenia potrzebnej dokumentacji takiej jak m.in. akt ślubu, akt urodzenia dziecka. Przydać się może także zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów, zeznania podatkowe. To dokumenty, na podstawie których sąd będzie orzekał wysokość alimentów.
Ważne jest to, aby trzymać się terminów, jakie wyznacza sąd, na dostarczenie dokumentacji dowodowej czy innych pism. Przekroczenie tego czasu może wpłynąć na to, że nie uzna on ich w procesie rozwodowym.

Gdy emocje biorą górę …

Obecność kogoś takiego jak dobry adwokat na sali sądowej może okazać się wielkim wsparciem. Pomoże bowiem sformułować odpowiednie twierdzenia, zapanować nad emocjami, które są nieuniknione, podpowie argumenty. Dzięki temu, jak i rzeczowym, konkretnym odpowiedziom, proces wcale nie musi trwać długo, a stres może być mniej odczuwalny. Rzadko kiedy sąd wydaje decyzję już na pierwszej rozprawie, ale takie sytuacje mają też miejsce. Wiele bowiem zależy od tego, jak bardzo ze sobą współpracują małżonkowie, czy się dogadali w kwestii podziału władzy i opieki rodzicielskiej, jak zapatrują się na kwestię podziału wspólnego majątku. Jeśli nie, to postępowanie np. w tej ostatniej kwestii będzie musiało odbyć się oddzielnie.

Jeśli któraś ze stron nie zgadza się z orzeczeniem sądu, zawsze pozostaje jeszcze kwestia wniesienia apelacji do sądu wyższej instancji w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Nasza kancelaria w Warszawie to miejsce, gdzie każdy klient może uzyskać wsparcie wyspecjalizowanego pełnomocnika, reprezentującego w sprawie rozwodowej. Jeśli nosisz się z zamiarem podjęcia decyzji o rozstaniu z małżonkiem i chcesz się dobrze przygotować do procesu, to my ze swej strony zapewniamy kompleksową, merytoryczną pomoc prawną.

 Zobacz również inne wpisy w kategorii Rozwody

 

Zdrada małżeńska - odbicie mężczyzny całującego kochankę w oku żony
Czy zdrada wpływa na podział majątku?

Czy i w jaki sposób zdrada wpływa na podział majątku podczas sprawy rozwodowej? Nasi specjaliści przeanalizowali najczęstsze przypadki, szczegółowo omówili i przygotowali szereg porad prawnych, które pomogą korzystnie rozwiązać związek małżeński.

Podpisanie dokumentów rozwodowych po szybkiej rozprawie
Szybki i korzystny rozwód – jak to zrobić?

Kiedy możliwy jest szybki i korzystny rozwód? Nasi adwokaci i prawnicy opisują sytuację, w których sprawa rozwodowa może zostać szybko zakończona na naszą korzyść. Zachęcamy do zapoznania się z analizą najczęstszych przypadków.

Jak przygotować się do pierwszej rozprawy o rozwód w sądzie
Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej w sądzie?

Czeka Państwa sprawa rozwodowa i zastanawiają się Państwo w jaki sposób przygotować się do takiej rozprawy? Nasi prawnicy i adwokaci rozwodowi przygotowali szereg przydanych porad dotyczących przygotowania i zachowania podczas rozprawy sądowej dotyczącej rozwodu.

Podział władzy rodzicielskiej podczas sprawy rozwodowej
Jak wygląda przebieg rozprawy w sprawach o określenie władzy rodzicielskiej?

Zanim odbędzie się pierwsza rozprawa dotycząca określenia władzy rodzicielskiej, warto zorientować się jaki przebieg mają tego typu sprawy. Nasi adwokaci rozwodowi i prawnicy przygotowali poradnik opisujący krok po kroku przebieg spraw o określenie władzy rodzicielskiej.

Podpisanie dokumentów rozwodowych na pierwszej rozprawie sądowej
Jak rozwieść się na pierwszej rozprawie?

Czy mozliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie? Tak, ale należy spełnić kilka warunków, by było to możliwe. Zachęcamy do zapoznania z poradami naszych adwokatów rozwodowych, które pomogą w szybkim orzeczeniu rozwodu już na pierwszej rozprawie sądowej.