780
post-template-default,single,single-post,postid-780,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jak rozwieść się na pierwszej rozprawie?

Czy mozliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie? Tak, ale należy spełnić kilka warunków, by było to możliwe. Zachęcamy do zapoznania z poradami naszych adwokatów rozwodowych, które pomogą w szybkim orzeczeniu rozwodu już na pierwszej rozprawie sądowej.

Rozwód na pierwszej rozprawie z podpisaniem dokumentów rozwodowych

Sprawy o rozłączność małżeńską to nie najlepszy czas dla małżonków, a już na pewno niełatwy. Niezależnie od tego, jaki był powód rozpadu związku, zarówno mąż, jak i żona, pragną na nowo móc cieszyć się statusem osoby wolnej, w tym przypadku określanej jako rozwodnik lub rozwódka. Każda ze stron pragnie jak najszybciej uzyskać dowód rozpadu małżeństwa, tak jak i wymiar sprawiedliwości pragnie jak najszybciej rozpatrzeć sprawę sądową, z korzyścią dla obu stron. Jak zatem rozwieść się na pierwszej rozprawie?

W przepisach jasno określone jest, że jedną z podstawowych zasad, jakimi kierować powinien się wymiar sprawiedliwości, jest jak najszybsze rozstrzyganie wszelkich spraw cywilnych, w tym także spraw rozwodowych. Rzeczywistość społeczna uniemożliwia jednak całkowite stosowanie się do przepisów przyjętych przez prawo, gdyż obłożenie ilością spraw o orzeczenie rozpadu małżeństwa jest wiele i jeśli nie zakończą się one na pierwszej rozprawie, to w większości przypadków, postępowanie sądowe trwać będzie lata.

Znaczenie szybkiego rozwiązania sprawy

Przede wszystkim, mając na względzie długość toczących się przeważnie postepowań – nie tylko warszawskie, ale i inne sprawy rozwodowe nierzadko trwają lata. Obie strony konfliktu powinny zastanowić się, czy rozstrzyganie ewentualnie występujących pomiędzy nimi sporów, a także wszelkich niesnasek powinno mieć miejsce podczas rozprawy, czy może warto obrać drogę kompromisu, która wpłynie na szybsze rozpatrzenie wniosku rozwodowego przez sąd. Tego typu rozwiązanie, często zalecane przez adwokata, nie tylko pozwoli na szybkie orzeczenie rozpadu małżeństwa, ale dodatkowo pozwoli zaoszczędzić na kosztach związanych z prowadzeniem postępowania sądowego, jak i przyczyni się do załagodzenia konfliktu istniejącego w relacji męża i żony.

Kolejnym argumentem przemawiającym za dojściem do kompromisu i szybkim zakończeniem sprawy jest fakt, że nierzadko strony konfliktu muszą utrzymywać kontakt na rzecz dobra małoletnich dzieci. Co ważne, tego typu postępowania sądowe są bardzo intymne i szybkie rozwiązanie sprawy gwarantuje, że strony będą mogły zapomnieć o nieprzyjemnościach związanych z orzekaniem rozpadu małżeństwa.

Co może przyczynić się do szybkiego orzeczenia sądu?

Sprawy rozwodowe nie są sprawami prostymi, zwłaszcza w przypadku, gdy rozwodzące się małżeństwo posiada wspólne małoletnie dzieci. W tym wypadku sąd prócz wydania orzeczenia o rozpadzie małżeństwa musi także wydać orzeczenie o przyznaniu władzy rodzicielskiej jednej lub obu ze stron, ograniczeniu lub zabraniu tej drugiej. Dodatkowo musi wydać orzeczenie o przyznaniu alimentów na każde z dzieci, a także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków, gdy strony po orzeczeniu rozpadu pozostają w jednym mieszkaniu.

Pomimo ilości spraw wymagających rozwiązania podczas postępowania, istnieje możliwość rozwiedzenia się już na pierwszej rozprawie. Najważniejszą kwestią prowadzącą do szybkiego zakończenia małżeństwa, o której poinformuje każdy dobry adwokat, jest porozumienie stron konfliktu oraz wypracowanie przez nie jednomyślnie brzmiącego stanowiska, które poprze sąd i uwzględni je w wydanym przez siebie orzeczeniu, tym samym zakańczając sprawę rozwodową.

Chcąc uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie, prawnik z kancelarii doradzi, aby przede wszystkim wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o rozkładzie pożycia małżeńskiego bez orzekania o winie jednej ze stron. Ważne, aby wniosek złożyły obie strony konfliktu, gdyż tylko w ten sposób sąd będzie miał możliwość pominięcie przeprowadzenia postępowania dowodowego. To właśnie dane postępowanie wydłuża każdą, gdyż potrzebne jest zebranie materiałów, które nierzadko są bardzo krępujące i przedstawiają intymne fakty z pożycia małżeńskiego stron, co nierzadko wpływa na zaostrzenie konfliktu pomiędzy nimi. Ważne jest, aby obie strony wniosły zgodnie o wydanie orzeczenia o rozkładzie małżeństwa bez orzekania o winie, gdyż wniosek jednej ze stron nic nie zmieni.

Jednym z ważniejszych aspektów postępowania rozwodowego jest wydanie przez sąd czy to w Warszawie, czy innym mieście, orzeczenia o sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Chcąc rozwieść się już na pierwszej rozprawie sądowej, warto wcześniej wypracować kompromis i zaproponować sądowi rozwiązanie, na które przystaje oboje rodziców. Zasugeruje to nie jedna kancelaria, a także prawnik z długoletnim doświadczeniem. Co ważne, sąd każdorazowo kierować się będzie tylko i wyłącznie interesem dziecka, zatem kompromis musi mieć na względzie jego dobro jako priorytet. W przypadku, gdy oboje rodziców spełnia swoją rolę wobec małoletniego dziecka, sąd nie musi ograniczać władzy rodzicielskiej żadnej ze stron. Sprawowanie opieki może odbywać się przez obie strony konfliktu, o ile wypracują one harmonijny sposób wychowania, a także opieki nad małoletnim, jak i jego majątkiem. Ważnym aspektem danej sytuacji jest podjęcie decyzji o tym, z którym z rodziców dziecko zamieszka. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia, sąd zobligowany będzie do wszczęcia postępowania o ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka, poprzez zbadanie wszystkich aspektów i zebraniu materiału dowodowego, co z pewnością nie pozwoli na zakończenie sprawy na pierwszym posiedzeniu.

Prócz ustalenia miejsca pobytu małoletniego dziecka obojga rodziców, sąd zobligowany jest także do wydania orzeczenia o kontaktach z drugim z małżonków. Istnieją dwie drogi kontaktu z dzieckiem – jedna zakłada, że jeśli w relacji małżonków nie ma konfliktu, to kontakt z dzieckiem może być nieograniczony, co skutkuje tym, że sąd nie musi wyznaczać terminów spotkań jednej ze stron z małoletnim dzieckiem, gdyż będą one uwzględniane i ustalane przez rodziców na bieżąco. Drugą drogą jest ustalenie listy konkretnych dat spotkań, stworzonej np. w obecności prawnika, którą przedstawią sądowi rodzice i, o ile będzie ona działać w interesie dziecka, sąd przychyli się do listy spotykań. Ujęte w tego typu spisie mogą zostać konkretne dni w miesiącu, weekendy, miesiące, a także święta czy wakacje. Najważniejszą kwestię stanowi porozumienie obu stron, a także wykazanie dobrej woli wobec drugiego z małżonków, z uwzględnieniem dobra dziecka, a nie własnych relacji i konfliktów.

Aby dostać rozwód już na pierwszej rozprawie, małżonkowie powinni dojść także do porozumienia w kwestii alimentów. Wnioskowanie o zawyżone względem potrzeb dziecka świadczenia alimentacyjne, jak i chęć uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego jednej ze stron nie wpłynie na szybkie rozwiązanie sprawy. Rozwodzący się małżonkowie mogą wcześniej już dojść do kompromisu, ustalając wysokość wpłat alimentacyjnych, które sąd uzna za stosowne względem dobra dziecka, jak i ustalić podział na wydatki związane z wychowaniem dziecka – zajęcia pozalekcyjne, opłaty telefoniczne, wyjazdy itp. Dojście do konsensusu w danej kwestii sprawi, że nie żadna ze stron nie będzie wnosić o zmiany w wysokości ustalonych alimentów, które oczywiście wraz z rozwojem dziecka mogą się zmieniać tak, jak i jego potrzeby.

Ostatnią kwestią, o której zasądzić musi sąd, jest wydanie orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków, gdy po rozpadzie małżeństwa oboje będą zmuszeni w nim pozostać. Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest określenie przez sąd części wspólnych mieszkania, jak i tych, które przysługują tylko danemu małżonkowi. Podział mieszkania ułatwia wspólne przebywanie w jednej przestrzeni, a także wpływa na poprawę stosunków między byłymi partnerami życiowymi.

 Zobacz również inne wpisy w kategorii Rozwody

 

Zdrada małżeńska - odbicie mężczyzny całującego kochankę w oku żony
Czy zdrada wpływa na podział majątku?

Czy i w jaki sposób zdrada wpływa na podział majątku podczas sprawy rozwodowej? Nasi specjaliści przeanalizowali najczęstsze przypadki, szczegółowo omówili i przygotowali szereg porad prawnych, które pomogą korzystnie rozwiązać związek małżeński.

Podpisanie dokumentów rozwodowych po szybkiej rozprawie
Szybki i korzystny rozwód – jak to zrobić?

Kiedy możliwy jest szybki i korzystny rozwód? Nasi adwokaci i prawnicy opisują sytuację, w których sprawa rozwodowa może zostać szybko zakończona na naszą korzyść. Zachęcamy do zapoznania się z analizą najczęstszych przypadków.

Jak przygotować się do pierwszej rozprawy o rozwód w sądzie
Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej w sądzie?

Czeka Państwa sprawa rozwodowa i zastanawiają się Państwo w jaki sposób przygotować się do takiej rozprawy? Nasi prawnicy i adwokaci rozwodowi przygotowali szereg przydanych porad dotyczących przygotowania i zachowania podczas rozprawy sądowej dotyczącej rozwodu.

Podział władzy rodzicielskiej podczas sprawy rozwodowej
Jak wygląda przebieg rozprawy w sprawach o określenie władzy rodzicielskiej?

Zanim odbędzie się pierwsza rozprawa dotycząca określenia władzy rodzicielskiej, warto zorientować się jaki przebieg mają tego typu sprawy. Nasi adwokaci rozwodowi i prawnicy przygotowali poradnik opisujący krok po kroku przebieg spraw o określenie władzy rodzicielskiej.

Podpisanie dokumentów rozwodowych na pierwszej rozprawie sądowej
Jak rozwieść się na pierwszej rozprawie?

Czy mozliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie? Tak, ale należy spełnić kilka warunków, by było to możliwe. Zachęcamy do zapoznania z poradami naszych adwokatów rozwodowych, które pomogą w szybkim orzeczeniu rozwodu już na pierwszej rozprawie sądowej.