773
post-template-default,single,single-post,postid-773,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jak wygląda przebieg rozprawy w sprawach o określenie władzy rodzicielskiej?

Zanim odbędzie się pierwsza rozprawa dotycząca określenia władzy rodzicielskiej, warto zorientować się jaki przebieg mają tego typu sprawy. Nasi adwokaci rozwodowi i prawnicy przygotowali poradnik opisujący krok po kroku przebieg spraw o określenie władzy rodzicielskiej.

Podział władzy rodzicielskiej pomiędzy rozwodzących się rodziców - cień rodziców trzymających dziecko za ręce

Władza rodzicielska to nie tylko prawo, ale i obowiązek rodziców względem małoletniego dziecka obojga rodziców. Obowiązek ten obejmuje zarówno wychowanie jak i sprawowanie opieki nad jego majątkiem, przy jednoczesny przedstawicielstwie ustawowym. Według prawa władza rodzicielska dotyczy obojga rodziców, co jednak gdy dochodzi do rozwodu lub po prostu podważenia jakości sprawowania opieki nad małoletnim przez jednego z rodziców? Jak przebiega sprawa o ustalenie władzy rodzicielskiej i jakie są jej konsekwencje?

Prawo do opieki i sprawowania władzy rodzicielskiej otrzymuje wraz z narodzinami dziecka oboje rodziców. Mając jednak na względzie dobro małoletniego i uwzględniając uzasadnione przypadki, władzę tę można ograniczyć lub nawet całkowicie ją znieść.

Kiedy dochodzi do sprawy o władzę rodzicielską?

Najczęstszym przypadkiem, w którym dochodzi do podziału władzy rodzicielskiej, jest sytuacja, w której rodzice małoletniego dziecka decydują się na rozwód lub separację. Zmiana sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej jest w tym wypadku uzasadniona brakiem możliwości harmonijnego i zgodnego sprawowania opieki, a także sposobu wychowywania dziecka, zwłaszcza gdy pomiędzy rodzicami dochodzi do ostrego konfliktu, a tym samym ich stosunki nie są na dobrym poziomie. W takim wypadku adwokat wnosi sprawę z ramienia jednej ze stron o ustalenie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony konfliktu.

Określenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej określane jest przez sąd i następuje w wydanym orzeczeniu sądowym. Postępowanie sądowe w sprawie o przyznanie, odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej przebiega w inny sposób, niż w przypadku spraw cywilnych o innym charakterze.

Jak odbywa się sprawa?

W większości spraw toczących się o sprawowanie władzy nad dzieckiem rodzice deklarują oraz zobowiązują się przed sądem do jak najlepszego wychowywania, a także opieki nad małoletnim, uznając dobro dziecka za priorytet. Istnieją jednak sprawy rozwodowe, w których deklaracje te ustępują miejsca wzajemnym oskarżeniom byłych współmałżonków, a co za tym idzie, interes dziecka schodzi na dalszy plan względem narastającego pomiędzy stronami konfliktu.

W sprawach tego typu orzeczenie wydaje sąd opiekuńczy, który przede wszystkim kieruje się dobrem dziecka i to je ma na uwadze. Podczas sprawy rozwodowej z ustaleniem władzy rodzicielskiej sąd będzie musiał przede wszystkim wytłumaczyć rodzicom, że priorytetem w sprawie nie są wzajemne konflikty oraz roszczenia, a korzyści dla małoletniego w powiązaniu z interesem społecznym. Jest to jedyne miarodajne kryterium, które pozwala sądowi na wydanie orzeczenia zgodnego z prawem i interesem wszystkich.

Jednym z etapów zakończenia sprawy o określenie władzy rodzicielskiej, w przypadku konfliktu stron, jest przeprowadzenie przez sąd postępowania mediacyjnego, które ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska z uwzględnieniem przede wszystkim szczęścia dziecka. W niektórych przypadkach postępowanie mediacyjne prowadzane jest przez zawodowego mediatora, do którego strony zostały skierowane za naciskiem sądu opiekuńczego.

Innym niezwykle ważnym etapem w prowadzonym postępowaniu jest postępowanie dowodowe, które podobnie jak mediacyjne, jest przeprowadzane w sposób odmienny względem innych spraw cywilnych. W wielu przypadkach przedstawione dowody czy też powołani przez dobrego adwokata lub kancelarię świadkowie, zamiast łagodzić sytuację, zaostrzają konflikt pomiędzy stronami, tym samym utrudniając orzeczenie władzy. Należy podkreślić, że ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i jej przyznanie jednej ze stron ma na celu określenie, który z rodziców małoletniego dziecka gwarantuje większą należytość w wychowywaniu i sprawowaniu opieki rodzicielskiej. W tym miejscu ważna jest umiejętność odpowiedniego formułowania tez dowodowych przez adwokata, jak i wybieranie oraz powoływanie na świadków osoby, które w odpowiedni sposób będą przedstawiać punkty widzenia zgodne z prawdą.

Warto wiedzieć także, że sąd opiekuńczy podczas postępowania w sprawie określenia władzy rodzicielskiej nie będzie kierować się osobistymi ocenami oraz wyrażanymi opiniami na temat kwalifikacji jednej ze stron wygłaszanymi przez powołanych przez prawnika świadków. Obecność świadków ma na celu zrelacjonowanie przebiegu zdarzeń w sposób obiektywny, aby można było je załączyć w charakterze materiału dowodowego, który w późniejszym etapie zostanie poddany analizie przez powołanych przez sąd biegłych sądowych.

Kto bierze udział w postępowaniu?

Zwracając uwagę na fakt, że najważniejsze są korzyści wpływające na życie dziecka, sąd opiekuńczy musi wziąć pod uwagę wszelkie kwestie mające wpływ na wydanie orzeczenia na korzyść jednej ze stron. Przede wszystkim musi skorzystać z opinii biegłych sądowych specjalizujących się w psychologii, psychiatrii, a także pedagogiki.

Ważne w tym miejscu jest stanowisko Sądu Najwyższego w Warszawie, który wielokrotnie uznał, że niemożliwe jest wydanie prawidłowej i zgodnej z interesem dziecka decyzji co do sprawowania władzy rodzicielskiej przez jedną ze stron, bez posłużenia się opiniami wydanymi przez biegłych sądowych z danych zakresów nauk społecznych. Dowód z opinii biegłego ma znaczenie przede wszystkim w przypadku, gdy rozstrzygnięcie postępowania sądowego wymaga dodatkowych wiadomości specjalnych. Należy jednak zaznaczyć, że w żadnym wypadku dowód ten nie może zostać zastąpiony przez żaden inny dowód lub czynność dowodową. Oczywistym zatem staje się fakt, że sąd w toku postępowania sądowego zgłosi się do biegłych o wydanie stosownej opinii mającej na celu ułatwienie podjęcia decyzji o przyznaniu władzy rodzicielskiej jednej ze stron.

Znaczenie RODK w postępowaniu sądowym

Dowodem biegłych jest dowód z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego zwanego dalej RODK, który jest instytucją specjalistyczną. Placówka ta zajmuje się przeprowadzaniem specjalistycznych badań z zakresu psychologii, pedagogiki, a także badań lekarskich wraz z wydaniem odpowiedniej opinii stworzonej na podstawie przeprowadzonych badań.

Opinia wydawana przez RODK w postępowaniach sądowych o określenie sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem wydawana jest każdorazowo po przeprowadzeniu wnikliwych badań obu stron konfliktu, jak i samego dziecka, o których informuje klienta dobry adwokat lub kancelaria, z jakiej korzystają strony. Badanie przeprowadzane jest przez specjalistów ośrodka i polega na rozmowie z psychologiem oraz pedagogiem obojga rodziców. Tematy poruszane podczas badania to życie rodzinne, przyczyny rozpadu rodziny prowadzące do rozwodu. Nierzadko padają także pytania dotyczące wykształcenia, pracy, sposobu spędzania wolnego czasu, a także warunków mieszkaniowych. Co więcej, rodzice zobowiązani są do rozwiązania przygotowanego testu, mającego wpływ na wydawaną opinię.

W przypadku badania małoletniego dziecka rodzaj dopasowywany jest do wieku i rozwoju nieletniego, natomiast w przypadku małych dzieci opinia wydawana jest na podstawie obserwacji jego naturalnych zachowań, a także kontaktów i relacji z otoczeniem, jak i rodzicami. Gdy chodzi o badanie starszych dzieci, znaczenie ma rozmowa psychologa i pedagoga.

RODK to także instytucja, która poza przeprowadzeniem badań na rzecz wydania opinii, zajmuje się dodatkowo prowadzeniem mediacji w sprawach nieletnich, jak i rodzinnych, np. sprawach rozwodowych. Co więcej, RODK prowadzi także poradnictwo dla nieletnich, a także ich rodzin, jak i współdziała z placówkami wykonującymi orzeczenie sądu – instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.

Wydanie orzeczenia

Sąd opiekuńczy, zarówno warszawski, jak i każdy inny, wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań ze strony biegłych i uzyskaniu od nich odpowiedniego materiału dowodowego. Duże znaczenie ma także materiał, jaki przedstawiła kancelaria lub prawnik i zebrany podczas postępowania dowodowego przedstawiamy przez obie ze stron, który został poddany analizie biegłych. Na podstawie wszystkich zebranych materiałów sąd orzeka o przyznaniu, odebraniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej rodzicom.

 Zobacz również inne wpisy w kategorii Rozwody

 

Zdrada małżeńska - odbicie mężczyzny całującego kochankę w oku żony
Czy zdrada wpływa na podział majątku?

Czy i w jaki sposób zdrada wpływa na podział majątku podczas sprawy rozwodowej? Nasi specjaliści przeanalizowali najczęstsze przypadki, szczegółowo omówili i przygotowali szereg porad prawnych, które pomogą korzystnie rozwiązać związek małżeński.

Podpisanie dokumentów rozwodowych po szybkiej rozprawie
Szybki i korzystny rozwód – jak to zrobić?

Kiedy możliwy jest szybki i korzystny rozwód? Nasi adwokaci i prawnicy opisują sytuację, w których sprawa rozwodowa może zostać szybko zakończona na naszą korzyść. Zachęcamy do zapoznania się z analizą najczęstszych przypadków.

Jak przygotować się do pierwszej rozprawy o rozwód w sądzie
Jak się przygotować do rozprawy rozwodowej w sądzie?

Czeka Państwa sprawa rozwodowa i zastanawiają się Państwo w jaki sposób przygotować się do takiej rozprawy? Nasi prawnicy i adwokaci rozwodowi przygotowali szereg przydanych porad dotyczących przygotowania i zachowania podczas rozprawy sądowej dotyczącej rozwodu.

Podział władzy rodzicielskiej podczas sprawy rozwodowej
Jak wygląda przebieg rozprawy w sprawach o określenie władzy rodzicielskiej?

Zanim odbędzie się pierwsza rozprawa dotycząca określenia władzy rodzicielskiej, warto zorientować się jaki przebieg mają tego typu sprawy. Nasi adwokaci rozwodowi i prawnicy przygotowali poradnik opisujący krok po kroku przebieg spraw o określenie władzy rodzicielskiej.

Podpisanie dokumentów rozwodowych na pierwszej rozprawie sądowej
Jak rozwieść się na pierwszej rozprawie?

Czy mozliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie? Tak, ale należy spełnić kilka warunków, by było to możliwe. Zachęcamy do zapoznania z poradami naszych adwokatów rozwodowych, które pomogą w szybkim orzeczeniu rozwodu już na pierwszej rozprawie sądowej.