826
post-template-default,single,single-post,postid-826,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Dziecko – majątek i zarząd majątkiem.

Dziecko – majątek i zarząd majątkiem.

W pierwszym rzędzie należy zauważyć, iż dziecko (osoba do ukończenia 18 roku życia) posiada zdolność prawną, czyli może być podmiotem praw i obowiązków. Zatem dziecko może nabywać majątek np. w drodze darowizny.

Jednakże, dziecko do ukończenia 13 roku życia nie ma w ogóle zdolności do czynności prawnych (nie może zawierać umów, ani rozporządzać w inny sposób swoim majątkiem), a do ukończenia 18 roku życia ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (samodzielnie może zawierać wyłącznie umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego np. kupić pieczywo i rozporządzać swoim zarobkiem).

Cóż zatem dzieje się z majątkiem dziecka do ukończenia przez nie pełnoletności? Majątek ten pozostaje pod zarządem rodziców. Zarząd ten jednak sprowadza się do tzw. zwykłego zarządu, czyli bieżącej „administracji”, zaś do czynności przekraczających zwykły zarząd niezbędne jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Zatem rozporządzanie (sprzedaż, zamiana, darowizna etc.) majątkiem dziecka wymaga już zgody sądu opiekuńczego.

Co ważne – czynność dotycząca majątku dziecka, przekraczająca ramy zwykłego zarządu jest bezwzględnie nieważna.

 

Autor
Adwokat Mariusz Bartosiak