Zespół

Zapraszam do współpracy

Mariusz Bartosiak

Wspólnik. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. We wcześniejszym okresie praktykował w Kancelarii Prawnej „Piotr Szeja i Wspólnicy” sp.k. z siedzibą w Warszawie w zakresie spraw cywilnych oraz ściśle współpracował w zakresie spraw karnych z adwokatem Krzysztofem Dmowskim prowadzącym indywidualną Kancelarię Adwokacką w Warszawie.

Specjalizacja:

prawo karne (obrona w procesie karnym)

prawo cywilne (rozwody, o zapłatę)

tel. 795 168 445

Piotr Chmielewski

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2012 – 2015. zdobywał doświadczenie w Kancelarii Adwokackiej Twarowska-Handzlik&Biedka sp.j. z siedzibą w Warszawie prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz administracyjnego. Od 2015 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Warszawie specjalizując się w sprawach rodzinnych i spadkowych. W ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej udziela porad prawnych, przygotowuje projekty pism procesowych, a także reprezentuje klientów przed sądem.

tel. 796 000 478

Michał Maciąg

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Specjalizacja:

prawo karne (obrona w procesie karnym, prawo karne wykonawcze – odroczenie/przerwa wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego),

tel. 796 000 473

Tomasz Ode

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010 r. – 2013 r. Współpracował z adwokatem Krzysztofem Dmowskim prowadząc sprawy karne. W swojej praktyce adwokackiej specjalizuje się w sprawach karnych.

Specjalizacja:

prawo karne (obrona w procesie karnym, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, prywatne akty oskarżenia)

tel. 608 063 398

Anna Respond

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (ukończyła z wyróżnieniem kierunki: Prawo, Administracja). Z Kancelarią ściśle współpracuje od stycznia 2013 roku, zdobywając doświadczenie w sprawach cywilnych (rodzinne, spadkowe, o zapłatę) oraz administracyjnych.

Specjalizacja:

prawo administracyjne (postępowanie przed organami i sądami administracyjnymi)

prawo cywilne (rodzinne, spadkowe, o zapłatę)

tel. 536 531 007

Kancelaria  Adwokacka „Bartosiak i Wspólnicy”  jest spółką utworzoną przez adwokata Mariusza Bartosiaka oraz Daniela Pietrzaka. Ideą przyświecającą utworzeniu spółki jest chęć zaoferowania osobom potrzebującym pomocy prawnej w pełni profesjonalnej usługi, którą może zapewnić tylko ścisła specjalizacja w danej dziedzinie prawa. Oferują szeroki zakres usług z dziedziny pomocy prawnej: w sprawach karnych, a także administracyjnych oraz cywilnych. Adwokaci rozwodowi pomogą jak najszybciej i stosunkowo bezboleśnie przebrnąć przez sprawę, a pomoc profesjonalnego pełnomocnika może zapewnić pomyślne zakończenie sprawy. Udzielana pomoc prawna w zakresie spraw o rozwód polega na udzielaniu porad prawnych i reprezentowaniu klienta przed sądem.