Spółki

Zgromadzenia S-ki

OBSŁUGA ZGROMADZEŃ

Obsługa Zgromadzeń liczących niejednokrotnie kilkadziesiąt osób, mających sprzeczne interesy faktyczne i prawne wymaga nie tylko siły charakteru, ale oczywiście głębokiej wiedzy prawnej obejmującej nie tylko akty statutowe obsługiwanej osoby prawnej, ale i szeregu ustaw cząstkowo regulujących szeroką zazwyczaj problematykę działalności takiego podmiotu.